Lunds universitet, LTH,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för livsmedelsteknik förnyar och förbättrar såväl produkter som processer i hela livsmedelskedjan. Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på hållbar och näringsrik mat för framtiden.
Samarbeten med industri, råvaruproducenter och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.
Flera kända innovationer inom livsmedel har sitt ursprung på institutionen, bland annat Oatly och Proviva.

Ämne
Livsmedelsteknologi med inriktning mot mejeriteknologi

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnesområdet är inriktat mot mejeriteknologi och omfattar teknologiska och processtekniska aspekter på mjölk och mjölksystem. Huvudsakliga forskningsområden inkluderar kvalitetsegenskaper och genomik; struktur och sammansättning av mjölk och mejeriprodukter; processtekniker för mejeriområdet och modellering inom mejeriindustrin; samt nutrition och hälsa. Detta omfattar forskning om samband mellan genomik/proteomik och mjölkens sammansättning och teknologiska egenskaper för att styra mot optimal och hållbar mjölkråvara och processteknik för mejeriprodukter. Vidare ingår studier av struktur samt fysikalisk-kemiska och nutritionella egenskaper av mjölkkomponenter för optimering av mjölkens funktionella kvalitet och hälsoeffekter. Forskningen syftar även till att studera påverkan av processparametrar och olika enhetsoperationer på mjölksystem och mejeriprodukter. Forskningen ska med fördel adressera industriella frågeställningar och behov.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Administrera och upprätthålla aktiviteter inom industriavtal avseende mejeriteknologi.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med industri, akademi, myndigheter och samhälle i en nationell och internationell miljö.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.


Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i svenska/närliggande skandinaviskt språk, i tal och skrift.
 • Dokumenterad erfarenhet av mejeriteknologi och processteknik för mejeriområdet.
 • Visad förmåga att samverka med mejeriindustrin och primärnäringen.
 • Dokumenterad forskningserfarenhet inom mjölkgenomik/proteomik i relation till mjölkens sammansättning och funktionalitet.
 • Dokumenterad erfarenhet av att ha sökt forskningsmedel i konkurrens.

Övriga meriter

 • Betydande dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.
 • Erfarenhet av att ha arbetat utanför universitetet i en industriell kontext och/eller erfarenhet av att ha arbetat i samverkan med industrin.
 • Erfarenhet av att handleda doktorander och examensarbetare.
 • Erfarenhet av ledarskap och/eller ledarskapsutbildning.
 • Erfarenhet av livsmedelsprocesser med fokus på mejeriemulsioner.
 • Erfarenhet av att undervisa eller handleda studenter inom mejeriteknologi och mejeriprocesser.


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för livsmedelsteknik förnyar och förbättrar såväl produkter som processer inom hela livsmedelskedjan. Vår verksamhet har tydlig koppling till FN:s mål "Ingen hunger", "God hälsa och välbefinnande" och "Hållbar konsumtion och produktion". Vi jobbar med såväl grundforskning som tillämpad forskning. Både inom forskning och undervisning är vår strategi att ha nära nationella och internationella kontakter med andra forskargrupper, samhällsaktörer samt näringsliv hela vägen från råvaruproducenter till livsmedelsindustri och livsmedelsdistribution.

Som anställd vid Institutionen för livsmedelsteknik kommer du, förutom inom mejeriområdet, ha kollegor med kompetens inom processteknik, modellering, nutrition och livsmedelsrelaterad hälsa, läkemedelsformulering med mera. Du kommer ha tillgång till såväl avancerad analysutrustning i våra labb som större apparatur i vår pilothall. Inom kort planerar vi investera i en simulator av mag-tarm-kanalen och dess mikrobiella ekosystem, vilket öppnar upp för nya spännande forskningsprojekt. Givetvis finns även möjlighet att ansöka om forskningstid vid de internationella forskningsanläggningarna Max IV och ESS.

Livsmedelsteknik är en av tre institutioner vid kemicentrum och vi har ett omfattande samarbete med de två andra: Institutionen för kemiteknik och Kemiska institutionen vid Lunds universitet. Samarbetet involverar inte bara forskning och undervisning utan även t ex arbetsmiljöfrågor. Vid de två andra institutionerna hittar du kolleger med kompetens inom bland annat membranfiltrering, mikrobiologi, bioteknik och NMR.

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss 

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF. 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: 
http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i livsmedelsteknologi med inriktning mot mejeriteknologi

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.


Övriga krav

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Progression inom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
 • Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering.
 • Dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt samarbete med mejeriindustrin och närliggande industri.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/575
Kontakt
 • Mattias Alveteg, mattias.alveteg@food.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2023-03-06
Sista ansökningsdag 2023-05-02

Tillbaka till lediga jobb