Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, en avdelning med cirka 100 medarbetare där omfattande forskning bedrivs centrerad kring olika aspekter av nano- och halvledar-fysik, som sträcker sig från materialvetenskap till kvantfysik och olika tillämpningar. Avdelningen är en central del av NanoLund, som är Lunds universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Till avdelningen hör Lund Nano Lab, en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Särskild ämnesbeskrivning
De senaste tjugo åren har vår forskning kring framställning av avancerade nanomaterial bestående av nanopartiklar producerade med hjälp av aerosolteknik legat i den internationella frontlinjen. Vi vill utöka vår forskning på området genom att designa, bygga upp och testa ett nytt aerosolnanopartikelsystem främst med avseende på tillämpningar inom katalys. En betydande del av tjänsten berör aerosolinstrumentering.

För mer information se: www.ftf.lth.se, www.nano.lu.se

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Det specifika forskningsprojektet fokuserar på att leda arbetet med att designa, bygga upp, och testa ett nytt aerosolnanopartikelsystem för att utveckla metoden att använda aerosolteknik för att tillverka nanopartikelbaserade material. Huvudarbetet innefattar design, test, och framtagande av den optimala kombinationen av aerosolinstrument för att styra aerosolformationen. Arbetet innefattar även design, simulering, test och konstruktion av själva aerosolnanopartikelgeneratorn som bygger på gnisturladdning. Du förväntas leda alla delar av projektet, vilket innebär bihandledning av en doktorand och examensarbetare samt samverkan med både företag och internationella forskargrupper som vi samarbetar med.

Även om huvudfokus för tjänsten är på metodutveckling kommer en del av forskningen innebära att du ska använda det designade systemet för att öka förståelsen för hur egenskaperna hos nanopartiklar påverkar deras effektivitet i katalytiska reaktioner. Det arbetet innebär också karakterisering med bla elektronmikroskopi av nanopartiklarnas egenskaper. I tjänsten ingår också att ta ett ansvar för kunskapen inom aerosolinstrument, aerosolmätningar och aerosolprocesser i gruppen. Du har ansvar för pedagogiska moment som utvecklar gruppens kunskapsnivå.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning på metodutveckling av aerosolteknik för nya nanopartikelbaserade material
 • projektledning
 • bihandledning av examensarbetare och doktorander
 • samverkan med aerosolinstrumentföretag och andra internationella forskargrupper verksamma inom aerosolteknik
 • viss katalysforskning
 • viss undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
 • visst arbete med upphandlingar
 • administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare, ett sådant skäl kan vara arbetslivserfarenhet utanför akademisk forskning som är relevant för anställningens ämnesområde och arbetsuppgifter.

Övriga krav:

 • Du ska ha mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Ämnesområde för doktorsexamen ska vara fysik, materialvetenskap, maskinteknik eller motsvarande med inriktning mot aerosoler.
 • Du ska ha både praktisk erfarenhet av och teoretisk kunskap om aerosolinstrument och aerosolprocesser.
 • Du ska ha dokumenterad erfarenhet av projektledning.
 • Du ska ha experimentell erfarenhet av att installera och karakterisera aerosoluppställningar som innehåller aerosolinstrument för tex mätning, deponering eller tillverkning av aerosolnanopartiklar.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av att arbeta med gaser (bla arbete med massflödeskontroller, vakuumpumpar och gasvalv)
 • God samarbetsförmåga
 • God kommunikativ förmåga och förmåga att förmedla kunskap
 • Erfarenhet av programmering
 • Dokumenterad erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar'
 • Erfarenhet av elektronmikroskopi
 • God förmåga att utöva ledarskap i projekt

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt 
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen, inklusive bidrag till beskrivet forskningsprojekt. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopia av examensbevis för doktorsexamen, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Sökande ombeds även svara på urvalsfrågor i ansökandeprocessen.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/584
Kontakt
 • Maria Messing, +46462223691,maria.messing@ftf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-10
Sista ansökningsdag 2023-03-24

Tillbaka till lediga jobb