Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Biologi är det stora ämnet om allt levande. Det spänner över allt från processer på molekylär och cellulär nivå till globala processer på ekosystemnivå. Detta omfattande ämne indelas i ett antal mindre discipliner och ämnesinriktningar. Forskarutbildningen vid biologiska institutionen omfattar många av dessa inriktningar, från molekylärbiologi till tillämpad ekologi, från virus och enskilda celler till evolutionsbiologi och global biodiversitet. Att forskarutbilda sig vid biologiska institutionen innebär i regel en specialisering inom någon mer avgränsad del av hela biologins forskningsfält och kan omfatta fältarbeten, experiment, teoretiskt arbete, eller en kombination av dessa.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Projektbeskrivning: Rädslans kemi- Indirekta predatoreffekter i akvatiska födovävar

Målet med PhD-projektet är att kartlägga och förstå indirekta effekter av predatorer i akvatiska miljöer. Predatorer får ofta oproportionerligt stor effekt genom att skrämma bytesdjur till nya beteenden som leder till kaskaderande effekter i födovävar. Marina plankton reagerar på predatorer genom att öka sin ljusproduktion (mareld), vertikalmigrera, eller producera potenta gifter. Effekterna ger upphov till storskaliga processer som giftiga algblomningar och minskad kolinlagring i havet.  De inducerbara försvaren regleras med hjälp av kemiska alarmsignaler som ger bytesdjuren chansen att optimera resursfördelning till försvar. I forskningsgruppen Signals in the sea isolerar vi kemiska alarmsignaler, bestämmer deras struktur och undersöker hur de fungerar från cell- till ekosystemnivå. Frågeställningarna är biologiska men vi använder moderna metoder från kemi (masspektrometri) och fysik (AI-driven mikroskopi, bild och rörelseanalys) för att besvara dom. Arbetet innehåller en kombination av fält, lab, dataanalys och skrivande. Du som söker är en nyfiken och motiverad upptäckare med en bakgrund i biologi, kemi, fysik, eller liknande. Erfarenheter av planktonekologi, analytisk kemi, fältarbete, optik, programmering och relevanta tidigare publikationer är alla meriterande för tjänsten. 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng,
 • varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

 • MSc i Biologi, Kemi, Fysik eller närliggande ämnen.
 • Utmärkta kunskaper i engelska, både i läsförståelse och skrift.
 • Erfarenhet av datahantering, statistik och/eller programmering.
 • Mycket god förmåga till proaktivt och självständigt arbete.

Det är också meriterande om kandidaten har något av följande: 

 • Erfarenhet av fältarbete i akvatisk miljö.
 • Erfarenhet av film- och bildanalys.
 • Erfarenhet av analytisk kemi.
 • Erfarenhet av optik och/eller AI.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett kort personligt brev som motiverar varför du är intresserad av doktorandutbildningen och hur forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa. Ange 1-2 referenspersoner med kontaktuppgifter.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Preliminärt 2023-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2639
Kontakt
 • Erik Selander, universitetslektor, +46766182627,erik.selander@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-08-22
Sista ansökningsdag 2023-09-22

Tillbaka till lediga jobb