Lunds universitet, Institutionen för immunteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för Immunteknologi bedriver forskning inom livsvetenskaperna såsom immunologi, onkologi, och hyperkänslighet/allergi. De moderna lokalerna är belägna på Medicon Village där akademisk forskning bedrivs sida vid sida med privata företag och aktörer från sjukvårdssektorn. En rad viktiga infrastrukturer finns tillgängliga här, bland annat speciallaboratorier för spatial omik, masspektrometri, flödescytometri och antikroppsframställning, samt bioinformatiker från NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden). Tillämpningen av avancerade tekniker för att lösa komplexa biomedicinska utmaningar har bidragit till att institutionen ligger i framkant i flera forskningsområden och ett flertal spin-off bolag är också verksamma på Medicon Village. Du kommer vara del av en forskningsgrupp som utvecklar metoder för proteommätningar och bioinformatiska metoder för analys av omikdata, huvudsakligen för biomarkörupptäckt inom cancerområdet.

Ämnesbeskrivning

Projektets målsättning är att kvantifiera proteoformer (proteinvarianter) och deras roll inom sjukdom, i stället för ett protein per gen, i biomedicinska projekt som använder sig av LC-MS/MS-baserad proteomik. Forskningen kan involvera nya sätt att representera data och nya analytiska angreppssätt, med användande av publika data samt lokalt insamlade cancerproteomikdata. Forskningen sker i samarbete med AI-expertis i Lukas Källs forskargupp vid KTH som en del av projektet “Enabling proteoform biomarker discovery”.

Denna tjänst är en del av ett samarbete mellan två av de största forskningsprogrammen i Sverige, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, (WASP) samt SciLifeLabs och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (Data-Driven Life Science, DDLS). Målet är at lösa banbrytande tvärdisciplinära forskningsfrågor.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/

SciLifeLabs och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (Data-Driven Life Science, DDLS) är et 12-årigt initiativ fokuserat på datadriven forskning inom områden som är nödvändiga för at förbättra människors liv, upptäcka och behandla sjukdomar, skydda biodiversitet och skapa hållbarhet. Programmet kommer at utbilda och stötta nästa generation av forskare inom livsvetenskap och skapa en stark datavetenskaplig bas. Programmet avser stärka nationella samarbeten mellan universitet, koppla samman forskare inom livs- och datavetenskap samt at skapa samarbeten med industri, sjukvården och andra nationella och internanationella aktörer. Läs mer: https://www.scilifelab.se/data-driven

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Du kommer att vara del av en forskargrupp inom proteomik vid Institutionen för Immunteknologi. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Syftet med tjänsten är att postdoktorn ska utveckla oberoende som forskare och skapa möjligheter för vidare utveckling, oh projektet kan anpassas utifrån kandidatens bakgrund och visioner

Arbetet kommer i olika grad inkludera:

 • Utveckling och application av metoder för proteoformkvantifiering.
 • Analysis av LC-MS/MS-baserade proteomikdataset.
 • Handledning av projektstudenter och doktorander.
 • Undervisning.
 • Samverkan med industri och samhälle.
 • Administration relaterad till ovanstående arbetsuppgifter

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Flerårig erfarenhet av processning och analys av masspektrometribaserad  proteomikdata, eller likartad data.
 • Mycket goda programmeringskunskaper i R, python eller java
 • Dokumenterad erfarenhet av omikforskning på hög internationell nivå.
 • Visad förmåga att självständigt kunna utveckla beräkningsmetoder för stora dataset på en internationellt kompetitiv nivå.
 • Mycket god förmåga att samarbeta både inom en lite arbetsgrupp för att driva projekt framåt, samt med andra kollegor på arbetsplatsen.
 • Förmåga att arbeta självständigt genom att kunna planera och fatta egna beslut för att driva processer och arbetsuppgifter vidare.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Dokumenterad autonomi inom forskningsområdet.
 •  God förmåga att arbeta som en del av en grupp.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Komplettera gärna med ev. ytterligare fördelar.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Den ska innehålla CV inklusive publikationslista och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2718
Kontakt
 • Fredrik Levander, +46462223835
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-01
Sista ansökningsdag 2023-09-24

Tillbaka till lediga jobb