Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Avdelningen för infektionsmedicin är en modern forskningsmiljö vid Biomedicinskt centrum och omfattar cirka 45 heltidsanställda som arbetar i 8 fristående grupper. Dessutom är ett 40-tal forskare med anställning inom Region Skåne knutna till avdelningen.
Forskningen har ett gemensamt tema; studier av interaktioner mellan värd och bakterier – kliniska, molekylära och cellulära aspekter. De vetenskapliga frågorna angrips med kompetenser inom olika områden; klinisk medicin, mikrobiologi, biokemi, molekylärbiologi och immunologi .

Det föreslagna projektet är ett samarbete mellan Mattias Collins grupp Infektion och immunmodulering, Rolf Loods grupp Experimentell infektionsmedicin, och Lisa Påhlmans grupp Luftvägar, patogener, immunförsvar, som alla är en del av avdelningen för infektionsmedicin.

Inom avdelningen arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Projektbeskrivning

De viktigaste frågorna som kommer att tas upp i projektet är:

 1. Vilken roll har bakteriofagburna antibiotikaresistensgener under epidemiska och endemiska kolerautbrott?
 2. Kan bakteriofager induceras på ett antibiotikaspecifikt sätt, och är sådan induktion korrelerad med bärande av unika resistensprofiler?
 3. Kan inflammatorisk stress förmedla induktion av bakteriofager och bidra till låggradig spridning av antibiotikaresistens?
 4. Kan den mikrobiella sammansättningen påverka spridningen av antibiotikaresistens och hur förmedlas detta då?

Studenten kommer huvudsakligen att använda metoder relaterade till molekylärbiologi, mikrobiologi, proteinkemi och cellodling. Material kommer att samlas in från olika källor (celler, vatten, patienter), och mikrober kommer att isoleras, odlas, och karaktäriseras. Specifikt kommer bakteriofager att studeras, och deras förmåga att bli inducerade och sprida antibiotikaresistens. I detta ingår en del sekvensering, och bioinformatisk analys, samt möjligen genmodifiering (knock-out).

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

 • Sökanden ska ha examen på avancerad nivå (master eller motsvarande) eller motsvarande 240 hp i relevant ämne såsom biomedicin, bioteknologi, molekylärbiologi, infektionsbiologi eller mikrobiologi.
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete med bakterier från miljön eller kliniska prover.
 • Dokumenterad färdighet i att uttrycka sig på engelska i tal och skrift.
 • Färdighet att dokumentera forskning strukturerat.
 • God samarbetsförmåga.
 • Nyfikenhet.
 • Engagemang.

Meriterande är:

 • Praktisk erfarenhet av ddPCR

Övrigt
Vi söker nu en doktorand på 100 % för en tidsbegränsad anställning på 4 år, enligt HF 5 kap 7§, med önskad start 2023-10-01.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta kvalifikationerna. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-10-01 (eller enligt överenskommelse)
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2787
Kontakt
 • Mattias Collin, rekryterande chef, 046-2220721
 • Sara Skogar, HR-partner, 046-2224961
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-04
Sista ansökningsdag 2023-09-24

Tillbaka till lediga jobb