Lund University, Faculty of Engineering, LTH, Kemiska institutionen (LTH)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskartjänsten är vid Institutionen för kemi, avdelningen för bioteknik. Forskningen inom avdelningen omfattar både grundläggande och tillämpade studier inom olika områden av bioteknik. Specifika tillämpningsområden är industriell bioteknik, miljöbioteknik, hälsobioteknik och på senare tid växtbioteknik. Divisionen genomför olika multidisciplinära projekt i samarbete med andra nationella och internationella akademiska institutioner, som involverar utveckling av biologiska processer för omvandling av levande organismer och biomassakomponenter för användning inom medicin, jordbruk, material, energi och livsmedelsindustri.

Särskild ämnesbeskrivning

Att studera och generera genetisk variation är nyckeln i växtförädling. Transkriptomik och bioinformatik spelar en viktig roll i identifieringen och utforskningen av genotypisk och fenotypisk variation i grödor. I detta projekt kommer vi att titta på translokationen och metabolismen av järn i sötpotatis. Detta kan göras genom analys av uttryckta gensekvenser (transcriptomik) i sötpotatisplantor som odlas under olika miljöförhållanden och olika typer av jordar som innehåller olika nivåer av järn (på fält och i växthus). Antingen genom bioinformatiska analyser och jämförelse med det tillgängliga sötpotatisgenomet eller genom generering av nya sekvensdata från transkript, kommer en detaljerad inblick i järntranslokation och metabolismmekanismer att genereras. Dessa kompletterande tillvägagångssätt kommer att generera en inventering av generna (eller genfamiljerna) relaterade till järnmetabolism och deras variation. Syftet är att rekonstruera in silico de vägar som är involverade i järnmetabolism från denna genkatalog.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
De specifika arbetsuppgifterna är att utveckla innovativa och effektiva molekylära verktyg (in vivo, in vitro och in silico) för förädling av sötpotatis med hög biotillgänglig järnhalt. Du kommer också att använda din erfarenhet av att etablera sötpotatisodling under nordiska förhållanden för att hitta svar på utmaningar inom jordbruk och grödor med högt näringsvärde.

Du förväntas handleda studenter i grundutbildningen och doktorander, samt genomföra experiment på fältet och i laboratoriet.

Detta projekt genomförs i nära samarbete med kollegor från Sveriges Lantbruksuniversitet och Centralamerikanska Lantbruksinstitut som du kommer att arbeta nära med i deras anläggningar (växthus, klimatkontrollerad odlingskammare, in vitro-faciliteter, fält).

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom molekylär växtförädling av sötpotatis inklusive in vitro-odling, underhåll av växter i växthus och klimatkammare för efterföljande överföring till fält.
 • Utveckling av genetiska verktyg för att förbättra sötpotatisens näringsvärde och anpassa den till det nordiska klimatet.
 • Aktiv sökning efter relevant sötpotatismaterial i genbanker.
 • Undervisning och handledning av projekt inom växtbioteknik på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (kandidat-, magister- och doktorander).
 • Aktivt sökande efter externa medel för forskning.
 • Samarbete med internationella forskningsinstitut, samt med näringsliv och samhälle i stort.
 • Administration relaterad till jobbfunktionerna som anges ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Positionskrav:

 • Har en Ph.D. inom jordbruk, biologiska vetenskaper eller växtförädling, gärna med en stark komponent av växtgenetik. Dessutom ska kandidaten ha goda kunskaper och praktiska färdigheter inom genetisk dataanalys och växtfysiologi.
 • Måste ha lång erfarenhet av att arbeta med sötpotatis i fältförsök, växthus och laboratorie.
 • Har lång erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker, men även lång erfarenhet av att etablera in vitro-kulturer av sötpotatis.
 • Har utmärkta kunskaper i tillämpad statistik, såsom distributioner, statistiska tester, etc.
 • Har ett intresse av att översätta biologiska utmaningar till bioinformatiklösningar och vice versa.
 • Måste ha en gedigen förståelse för multidisciplinära uppgifter i samband med växtförädling, och erfarenhet av att samarbeta med växtförädlare och odlare.
 • Måste kunna arbeta självständigt samt samarbeta i grupp och ha god allmän kommunikationsförmåga, inklusive förmåga att kommunicera och skriva väl på engelska.
 • Eftersom postdoktorala anställningar är professionella utvecklingstjänster söker vi i första hand kandidater med ny doktorsexamen, dvs yngre än tre år.

Övriga krav:

 • Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
 • Mer än fem års erfarenhet av växtförädling (klassisk och/eller med hjälp av markörer)
 • Vi ser erfarenhet av undervisning, handledning av grund- och mastersstudenter samt projektledning som ytterligare meriter.
 • Personliga egenskaper som krävs inkluderar, men är inte begränsade till, självständighet, förmåga att samarbeta, arbeta i ett högt tempo och i en tvärvetenskaplig miljö.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Vissa kunskaper i spanska kan vara önskvärt eftersom många av våra samarbetspartners är från Centralamerika.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet (inkl. kopia av doktorsexamen). Läs mer här: Att söka en läraranställning vid LTH. http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2812
Kontakt
 • Nelida Leiva Eriksson, +46 46 222 8193, nelida.leiva_eriksson@biotek.lu.se
 • Erik Andersson Jardby, Erik.andersson_jardby@kilu.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-09-12
Sista ansökningsdag 2023-09-26

Tillbaka till lediga jobb