LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, en avdelning med cirka 100 medarbetare där omfattande forskning bedrivs centrerad kring olika aspekter av nano- och halvledar-fysik, som sträcker sig från materialvetenskap till bio- kvantfysik med olika tillämpningar. Avdelningen är en central del av NanoLund, som är Lunds universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Till avdelningen hör Lund Nano Lab, en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

En ansenlig andel av forskningen på avdelningen handlar om halvledande kvantstrukturer där vi utvecklar nya metoder och funktionaliteter t.ex. för kvantteknologi. Avdelningen är även värd för ERC Consolidator Grant projektet QPHOTON (PI Ville Maisi), som syftar till att bygga mikrovågsfotoräknare som nya mätsensorer. Ville Maisis forskargrupp har lång erfarenhet och expertis inom mikrovågsfoton – halvledarnanostruktur kretsar inklusive koherent koppling av elektroner och fotoner och en elektron laddningsdetektering.

För mer information se: www.ftf.lth.se, www.nano.lu.se https://portal.research.lu.se/en/persons/ville-maisi https://www.lth.se/english/article/measurement-of-microwave-photons-could-reveal-mysteries-of-the-universe/

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. 

Du kommer ingå i ett forskarlag inom NanoLund, ett internationellt framstående forskningscentrum som erbjuder god karriärutveckling, en öppen och inkluderande forskningsmiljö med aktiv gemenskap bland doktorander och postdoktorer. samt tillgång till förstklassiga laboratorier och utrustning för karaktärisering, nano-fabrikation och modellering.

Särskild ämnesbeskrivning

QPHOTONs mål är att designa, tillverka och demonstrera en fotodetektor som räknar mikrovågsfotoner med hög noggrannhet och låg bakåtverkan. Detta möjliggör att mäta statistiska egenskaper hos mikrovågssignaler. Rollen för denna postdoktor-tjänst är att få förståelse för den kvantmekaniska mätningsprocessen och bakverkningseffekter som äger rum i våra fotodetektorer.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar även att: 

 • utföra experiment med mikrovågsresonator – halvledande kvantpunkt kretsar som mäter det fotoniska och elektroniska respons samtidigt.
 • utveckla förståelse för kvantmätningsprocesserna genom att variera hur starkt de fotoniska och elektroniska sidorna mäts.

Arbetsuppgifterna kan även innefatta renrumsarbete för att tillverka prov, samarbete och handledning av doktorander samt samarbete med teorigrupper för att skapa teoretisk förståelse för resultaten. 

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Du ska ha mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Betydande erfarenhet av kvantfysik och kvantstrukturer.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter: 

 • erfarenhet av experimentell transportfysik
 • kompetens inom lågtemperaturtransport och fluktuationsmätningar
 • erfarenhet av renrumsbearbetning av nanostrukturer
 • programmeringskunskaper för elektriska mätskript och dataanalys, till exempel med Matlab eller Python. 

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt 

Anställningen är tidsbegränsad till 3 år (ange exakt anställningsperiod mellan två och tre år) och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen, inklusive bidrag till beskrivet forskningsprojekt. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopia av examensbevis för doktorsexamen samt kopia eller utkast av avhandlingen, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som du önskar åberopa. 

Sökande ombeds även svara på urvalsfrågor som ett sista steg i ansökandeprocessen.

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2856
Kontakt
 • Ville Maisi, biträdande universitetslektor, 046-2224363
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-15
Sista ansökningsdag 2023-10-03

Tillbaka till lediga jobb