Lunds universitet, LTH, Institutionen för reglerteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Reglerteknik är ett spännande och brett ämne, som omfattar både djup matematik och 
handfast ingenjörskonst. Genom historien har den varit central inom många områden, från tidig utveckling av telekommunikation till rymdkapplöpningen. Nu drivs teknologin mot ännu större system och reglerteknik är mer relevant än någonsin. Institutionen för reglerteknik har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. En doktorsexamen ger dig en perfekt grund för en spännande karriär inom universitetsvärlden eller i näringslivet. 

Lunds universitet och Institutionen för reglerteknik välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. För mer information om doktorander på Reglerteknik, titta gärna på våra filmer: 
Research | Department of Automatic Control (lth.se)

Projekt- och ämnesbeskrivning

Vi söker just nu två doktorander för två olika projekt:
1) "Reglerteknik för heterogena system, med tillämpning på hybridbatterier för bättre robusthet i elnätet och stöd för förnybar elproduktion". Finansiering kommer från regeringens satsning COMPEL - COMPetence for the ELectrification of the transport system. 
Bakgrund: Batterier är centrala för att stödja övergången till förnybar energi. Det finns dock en betydande miljömässig och ekonomisk kostnad förknippad med produktionen av nya batterier. Potentialen att återanvända uttjänta batterier från olika tillämpningar, såsom elbilar, för användning inom områden som stöd till elnätet, utgör en unik och hållbar väg för att minska dessa effekter och påskynda användningen av batterier. I detta projekt vill vi utforska möjligheten att samla använda batterier, som inte längre är lämpliga för sitt ursprungliga syfte, för att skapa "nya" batterier som kan erbjuda robust stöd till elnätet. Den grundläggande idén är att koppla samman många mindre, uttjänta batterier för att skapa ett större, heterogent batteri. Genom att utnyttja avancerade reglerteoretiska tekniker utvecklade för sammanlänkade heterogena system ska metoder utvecklas för att beräkna kapacitet och förmåga hos hybridbatteriet, och optimera dessa för det nya tillämpningsområdet.  

2) "Scalable Optimization for Learning in Control" är finansierat av ELLIIT, ett strategiskt forskningsområde för IT och mobil kommunikation. 
Bakgrund: Storskaliga ingenjörstillämpningar ställer nya krav på reglerteori, eftersom många traditionella metoder för analys, design och verifiering är svåra att använda i en miljö med ökande komplexitet. Dessutom används nya kraftfulla algoritmer för maskininlärning i allt större utsträckning för reglertekniska ändamål, vilket ytterligare försvårar analys och verifiering. För att motverka detta finns en stor efterfrågan på nya skalbara algoritmer och motsvarande informationsgränssnitt. Viktiga tillämpningsområden är nätverk för energi, transporter och kommunikationer. Syftet med det föreslagna projektet är att utveckla nya algoritmer och metoder lämpliga för distribuerad implementering.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning. 
Doktorandanställningen består av tre huvuddelar:
- forskningsprojekt, inklusive resor till konferenser, seminarier etc., och
- forskarutbildningskurser, både nationella och internationella kurser (90hp), samt
- undervisning (dock max 20% av arbetstiden), inklusive labbhandledning, 
tentamensansvar och utvecklingsarbete. Denna del omfattar också 
institutionstjänstgöring, t.ex. arbete med mångfald och likabehandling, anordnande av
arrangemang på institutionen m.m.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
- avlagt examen på avancerad nivå eller 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng 
på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande 
kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Reglerteknik uppfyller den som har:
- kunskaper motsvarande ”FRT010 Reglerteknik, allmän kurs”, samt fördjupning på 
magisternivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen eller motsvarande kompetens.

Övriga krav

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- God språklig analytisk förmåga.
- God kreativ förmåga genom att komma med nya idéer och angreppsätt
- God förmåga att samarbeta med kollegor och nätverka med externa kontakter
- Självgående och strukturerad där du tar eget ansvar för att driva studier och 
forskningsprojekt vidare.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig
forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på
grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:
1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa
vetenskapliga problem.
3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:
Goda kunskaper i avancerade reglermetoder och matematisk modellering är meriterande. Så även goda kunskaper i matematiska optimeringsmetoder.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös
semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20
%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.
Vi avser anställa 2 antal doktorander. Lägsta ingångslön är 34 300 kr per månad i 2023 års löneläge.

De sökande som blir kallade till intervju kan komma att få genomföra ett arbetsprov.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller
motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande, alternativt en sammanfattning om arbetet inte är avslutat. Bifoga även referenser och betyg samt övrigt som du önskar åberopa.

Välkommen med din ansökan!

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-15
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/754
Kontakt
  • Anders Rantzer, +46462228778
  • Richard Pates, +46462229745
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-04-09
Sista ansökningsdag 2024-05-09

Tillbaka till lediga jobb