Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen vid Avdelningen för integrerade elektroniksystem (IES) på Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT) kombinerar systemdesign med kretsdesign på hög nivå. Vår styrka är designen av integrerade kretsar (”integrated circuits”, IC:s, på engelska) i avancerad så kallad nanometer CMOS-processer. Sådana kretsar inkluderar digitala signalprocessorer, radiofrekvens- och millimetervågsmoduler, dataomvandlare samt större system som bearbetar både analoga och digitala signaler. 

Du kommer främst att arbeta inom Large Intelligent Surfaces-projektet (LIS), finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). 
Mer om LIS och SSF (strategiska.se/LIS)

På IES är vi också medarrangörer för forskningscentret ClassIC för halvledarsystemdesign finansierat av SSF. 
Mer om classIC 

Vårt team inkluderar lärare, forskare och administrativ personal, vilket främjar en rik intellektuell miljö för samarbete; vi erbjuder dessutom en arbetsmiljö som främjar balans mellan professionell tillväxt och privatliv. Vi uppmuntrar nyanställda att engagera sig i både spetsforskning, utbildningsinitiativ och branschsamarbete och därigenom bidra till att utveckla integrerade kretsar och system.

Ämnesbeskrivning

Du kommer att arbeta med modellering, design och implementation av RF-frontend för Large Intelligent Surfaces (LIS), en form av storskalig distribuerad MIMO-teknik (D-MIMO) avsedd för den kommande trådlösa 6G-anslutningen. Vårt projekt syftar till att utveckla designriktlinjer för dessa LIS-system och att bygga upp nästa generations LuMaMi-testbädd, kallad LuLIS (Lunds Universitets Large Intelligent Surface-testbädd), som använder sig av avancerade digitala plattformar. Parallellt med detta arbete utvecklar och implementerar vi en specialanpassad krets med en RF-transceiver, för att uppnå högsta möjliga integrationsnivå och energieffektivitet. En viktig del i arbetet är att modellera icke-idealiteter hos RF-frontenden samt på systemnivå, identifiera avvägningar i storskaliga D-MIMO-system för att uppnå en god balans mellan prestanda och energieffektivitet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna inkluderar:

 • Forskning inom ämnesområdet, enligt ovan beskrivning.
 • Handledning av examensarbeten och masterstudenter.
 • Undervisning på grund-, avancerad- och forskningsnivå.
 • Samarbete med industrin och det bredare samhället.
 • Administrativt arbete relaterat till ovanstående arbetsuppgifter.

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap. 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Teoretisk och praktisk erfarenhet av diskreta och integrerade kretsar, inklusive systemdesign för trådlös anslutning.
 • God kunskap om olika implementeringsmetoder av RF- och/eller millimetervågssändare för avancerade trådlösa applikationer.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskningsnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskaper inom det allmänna området för trådlös anslutning och särskilt modellering av kretsar och system avsedda att användas i en D-MIMO-arkitektur.
 • Erfarenhet av implementering och verifiering av integrerade kretsar i avancerade CMOS- och FDSOI-processnoder, från utveckling av systemkrav till design och implementation av kretsar med avancerade CAD-verktyg.
 • Kunskap inom PCB-design och utvärdering av RF-, analog- eller blandade signalapplikationer.
 • Erfarenhet av att arbeta med moderna mätinstrument för karaktärisering och verifiering av kretsar vid RF- och/eller mm-vågfrekvenser.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.
Tillträdesdatum är så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2024-09-01, eller snarast möjligt därefter.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2024-09-01, eller snarast möjligt därefter
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1321
Kontakt
 • Baktash Behmanesh, Biträdande universitetslektor, baktash.behmanesh@eit.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-04
Sista ansökningsdag 2024-06-25

Tillbaka till lediga jobb