Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Till molekylär biofysik hör studiet av proteiners och nukleinsyrors struktur, dynamik och funktion med fysikaliska biokemiska metoder. Avdelningen fokuserar främst på studier med röntgenkristallografi och kryo-elektronmikroskopi av proteiner för att bestämma deras struktur och studera deras interaktioner med andra molekyler. Studier som utförs vid avdelningen för biokemi och strukturbiologi fokuserar på ett antal proteiner och peptider av intresse för såväl grundläggande som tillämpad forskning, framförallt inom hälsa och bioteknik. Dessa undersökningar inkluderar strukturell analys av proteiner och komplex mellan läkemedel och sina receptorer.

Arbetsuppgifter

Forskningsprojektet omfattar strukturella studier av enzymfamiljen ribonukleotidreduktas och NrdR, deras associerade transkriptionsfaktor i bakterier. I synnerhet är vi intresserade av den lilla, evolutionärt rörliga nukleotidbindande domänen känd som ATP-konen i allosterisk reglering av enzymatisk aktivitet och transkription. Vi använder en kombination av strukturella och biofysikaliska tekniker, inklusive röntgenkristallografi, kryoelektronmikroskopi, småvinkelröntgenspridning, termofores etc. Projektet kommer även att involvera proteinproduktion i bakterier och upprening och kan komma att innefatta vissa NMR-studier.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för molekylär biofysik uppfyller den som har:

 • minst 120 högskolepoäng från kemikurser, inklusive grundläggande kurser i biokemi eller cellbiologi
 • varav minst 30 högskolepoäng från ett examensarbete på avancerad nivå inom fördjupningsområdet eller en närbesläktad inriktning.

Kraven på särskild behörighet kan även uppfyllas genom motsvarande program. Detta bedöms från fall till fall.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

Det är meriterande om den sökande har tillämpat experimentella strukturbiologiska tekniker i ett projekt på avancerad nivå motsvarande minst 30 hp (20 veckor) och är bekant med praktiska och beräkningsmässiga aspekter av ämnet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Startdatum 2024-09-01. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev m.m.)

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1432
Kontakt
 • Derek Logan, rekryterande forskare, derek.logan@biochemistry.lu.se,046220000
 • Tyra Lundquister, HR-administratör , tyra.lundquister@kilu.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2024-04-29
Sista ansökningsdag 2024-05-27

Tillbaka till lediga jobb