Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Företagsekonomiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på både grund- och mastersnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.

Företagsekonomiska institutionen har med stöd ifrån Lindéngruppen fått möjlighet att anställa en postdoktor inom företagsekonomi, med särskild inriktning på estetik och företags- eller organisatorisk kreativitet. Tjänsten rör sig forskningsmässigt i det gränsområde där organisations-, kreativitets- och entreprenörskapsforskningen möts, och syftar till att bedriva forskning inom organisatorisk kreativitet, visionärt företagande och innovativ organisering, i dialog med humaniora och då särskilt estetik, konst och filosofi. Den sökandes arbete kommer att bidra till etablerandet av centret för ‘Aesthetics and Business Creativity’ – ABC – och den sökande kommer att vara knuten till ABC-centrat.  

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, två år
Omfattning: 100 %
Placering: Företagsekonomiska institutionen, Lund
Tillträde: efter överenskommelse

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Företagsekonomiska institutionen söker en postdoktor i företagsekonomi med inriktningen ’Estetik och företags- eller organisatorisk kreativitet’. Tjänsten ger en möjlighet för en forskare i början av karriären att under två år utveckla sin individuella forskningsagenda och driva sina egna forskningsinitiativ inom en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Forskningsmiljön erbjuder bland annat access till ett större tvärvetenskapligt projekt – LUDICH, Lund University Digital Interactive Concert Hall – inom digitalisering av konserthusupplevelsen, i samarbete med flera externa parter (du kan läsa mer om detta här).

Företagsekonomiska institutionen samlar forskare från en rad olika forskningsområden inom företagsekonomi, inklusive ekonomistyrning, entreprenörskap och innovationsstudier, finansiering, management, marknadsföring, organisation, redovisning och strategisk ledning, och studerar organisationer i ett brett samhällsperspektiv. Institutionen återspeglar företagsekonomins tvärvetenskaplighet och den mångfald av forskningstraditioner som kännetecknar ämnet. Du kan läsa mer om institutionen och vår forskning på vår hemsida.

En tjänst som postdoktor ger dig först och främst möjlighet att vidareutveckla dina forskningsfärdigheter, utöka din expertis och få ytterligare erfarenhet inom ditt forskningsområde. Den ger också möjlighet till pedagogisk meritering genom undervisning, upp till 20 % av arbetstiden, och högskolepedagogisk utbildning. Vi söker en kandidat som empiriskt och teoretiskt vill utforska forskning som tematiskt ligger där det tvärvetenskapliga fältet organisations-, kreativitets- och entreprenörskapsforskning möts, med ett intresse för organisatorisk kreativitet, visionärt entreprenörskap och innovativ organisation. Vi söker en kandidat som vill bedriva forskning inom LUDICH-projektet, och göra det från det tvärvetenskapliga fält som beskrivs, i ”dialog” med humaniora, särskilt estetik, konst och filosofi.

Som postdoktor förväntas du bedriva forskning av hög kvalitet vilken är relevant för det beskrivna forskningsområdet, publicera i internationellt ledande tidskrifter, kommunicera forskningsresultat utanför akademin, samarbeta med medlemmar i gruppen och engagera dig i den fortsatta utvecklingen av forskningsområdet och det bredare området estetik och affärs-/organisationskreativitet vid institutionen.

Centret för Aesthetics and Business Creativity (ABC) är ett nytt initiativ som utforskar relationerna mellan estetik och kreativitets-, innovations- och entreprenörskapsfälten inom företagsekonomi. Centret grundas och leds av professor Daniel Hjorth, och kandidaten kommer att arbeta tillsammans med Hjorth i LUDICH-projektet samt med att bygga upp ABC-centret. Centrets forskning kommer främst att vara relaterad till institutionens forskargrupper inom organisation och entreprenörskap.

Postdoktoranställningen är en tillsvidareanställning på heltid med forskningsskyldighet, baserad i Lund, Sverige. För att uppfylla kraven för tjänsten förväntas den sökande vara fysiskt närvarande på regelbunden basis och aktivt delta i institutionens forskningsaktiviteter.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan, beräknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan examen ha avlagts tidigare. Särskilda skäl är sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och tjänstgöring inom totalförsvaret.

Krav för anställningen är:

 • Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i företagsekonomi eller närliggande område av relevans för det ämnesområde som tjänsten avser och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.
 • Ämneskunskaper inom organisations-, kreativitets- och entreprenörskapsforskning, organisatorisk kreativitet, visionärt företagande och innovativ organisering
 • Hög grad av vetenskaplig skicklighet.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God undervisningsförmåga.

Meriterande för anställningen är:

 • Bakgrund inom eller ämneskunskaper i humaniora.
 • Tidigare deltagande i forskning av relevans för tjänstens inriktning.
 • Internationell erfarenhet, inkluderande studier och arbete vid ett icke-svenskt universitet eller högskola.
 • Andra prestationer och utmärkelser som visar på den sökandes vetenskapliga skicklighet.
 • Förmåga att interagera med det omgivande samhället.
 • Arbetslivserfarenhet inom forskningsområdet.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Bedömningen beaktar främst dina vetenskapliga meriter och förmåga inom ämnesområdet. Vi beakta även forskningsplanens relevans och genomförbarhet, liksom din erfarenhet, kunskap och personliga kvalifikationer. Vi tar också hänsyn till hur din erfarenhet och kompetens kan stärka och komplettera forskningen vid ABC, samt hur den kan stärka och komplettera befintlig forskning vid Företagsekonomiska institutionen.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad till två år enligt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (Arbetsgivarverket). En anställning som postdoktor är tänkt som ett inledande steg i karriären och som en möjlighet att ytterligare fördjupa och bredda forskningskompetens.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla följande:

 • Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter
 • CV
 • Forskningsplan (se mall)
 • Publikationslista
 • Examensbevis, referenser etc.

Vidimerade kopior av intyg krävs.

Om oss

Som lärare och forskare vid Företagsekonomiska institutionen är du med och skapar en ledande akademisk miljö för forskning och utbildning om företag och förvaltningars ekonomi. Institutionen har utvecklats under mer än femtio år och är idag en av landets största. Våra forskare, lärare och studenter utvecklar dagligen kunskap inom entreprenörskap, finansiering, forskningspolitik, marknadsföring, organisation, redovisning och strategi.

Arbetsplatsen är förlagd till våra kontor på Holger Crafoords Ekonomicentrum i Lund. Hit finns goda förbindelser med tåg från Malmö, Helsingborg och Köpenhamn och med buss från Malmö och Lund C. Du promenerar från Lund C på 25 minuter.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Friskvårdsersättning och betald friskvårdstimme är självklarheter.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: Jobba hos oss

Kontakt

Professor Daniel Hjorth
Centrumledare för ’Centre for Aesthetics and Business Creativity’
daniel.hjorth@fek.lu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1446
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-04-22
Sista ansökningsdag 2024-06-02

Tillbaka till lediga jobb