Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. En lista på möjliga områden ges nedan. Slutligt val av projekt och handledare görs av doktoranden i samråd med institutionen.

Områden för doktorandprojekt
Utlysningen omfattar två projektområden inom några av institutionens specialområden och vi har för avsikt att tillsätta två doktorandtjänster. Områdena är listade alfabetiskt utan inbördes prioriteringsordning. Ange i ansökan vilket eller vilka ämnesområden som du är intresserad av. 

Ämnesområde 1: Design och analys av parallell-adaptiva högre ordningens finita element-lösare för flerfasflöde

Projektet handlar om numerisk analys och beräkningsmatematik. En konkurrenskraftig, fullt implicit, parallell och adaptiv lösare för flerfasflöde (t.ex. binär droppkollision) baserad på strukturbevarande metoder för Navier-Stokes-Cahn-Hilliard-ekvationerna ska designas, matematiskt analyseras och implementeras inom mjukvaraprojektet Distributed and Unified Numerics Environment (DUNE, https://dune-project.org). Implementeringen i DUNE kommer också att omfatta moderna hårdvaruacceleratorer som GPU:er. Tillämpning på relevanta testfall med ursprung inom röntgenbildexperiment med flera projektioner vid MAX IV är planerat. (Kontakt: Robert Klöfkorn)

Ämnesområde 2: Gaussisk process-approximation för partiella differentialekvationer

Detta projekt ligger i gränslandet mellan numerisk analys, osäkerhetskvantifiering och vetenskaplig maskininlärning. Gaussiska processer kommer att användas för att approximera lösningarna till parametriska partiella differentialekvationer med data, och deras approximationsegenskaper kommer att analyseras matematiskt och testas med numeriska experiment. Både feluppskattning och osäkerhetskvantifiering för denna datadrivna numeriska metod ska undersökas, och ansträngningar kommer att göras för att diskutera och utveckla strategier för att övervinna dimensionalitetens förbannelse när parametriseringen ligger i ett högdimensionellt rum. (Kontakt: Mengwu Guo)

Behörighet
Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har 1. avlagt en examen på avancerad nivå 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Prefekt kan för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i numerisk analys har den som med godkänt resultat genomgått kurser om minst 60 högskolepoäng i matematiska ämnen på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng i numerisk analys. Ett examensarbete omfattande minst 30 högskolepoäng skall ingå. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom numerisk analys tas under beaktande.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

  • Kunskaper och färdigheter i numerisk analys, speciellt numeriska metoder för differentialekvationer och numerisk analys är ett krav.
  • För ämnesområde 1: Programmeringsfärdigheter, specifikt Python och C++ är stark meriterande. Erfarenhet med Linuxbaserade datorsystem och kunskap om mjukvarupaketet DUNE (https://dune-project.org) är meriterande.
  • För ämnesområde 2: Kunskaper inom osäkerhetskvantifiering, beräkningsstatistik och/eller maskininlärning är en stark merit.
  • Bedömd förmåga till självständigt tänkande och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska dessutom innehålla aktuellt CV, en kopia av examensarbete (alternativt en sammanfattning ifall arbetet inte är avslutat), en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopia av universitetsbetyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1510
Kontakt
  • Robert Klöfkorn,univ.lektor, +46462228560,robert.klofkorn@math.lu.se
  • Mengwu Guo,univ.lektor, +46462224909,mengwu.guo@math.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-06
Sista ansökningsdag 2024-06-12

Tillbaka till lediga jobb