Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Enheten för supportive and early palliative care lab
Doktoranden kommer vara en del av Enheten för Supportive and Early Palliative Care Lab, vid Forskargruppen för medicinsk onkologi. Huvudhandledare är docent Jenny Klintman (hematologi och palliativ medicin) och bihandledare docenter Mikael Segerlantz (palliativ medicin) och Eva Brun (onkologi).

Vårt övergripande forskningsmål är att hitta nya arbetssätt och kliniska modeller för att kunna erbjuda svenska patienter tillgång till symtomlindrande och palliativ vård i ett tidigare skede vid allvarlig sjukdom, s.k. Tidigt integrerad palliativ vård. Forskargruppen består idag av fyra kliniska forskare som arbetar deltid som läkare inom onkologi och palliativ vård. Dessutom finns i vår forskargrupp en forskare med kompetens inom statistik och avancerad datamodellering. Vi har dessutom samarbeten med andra kliniker och även med forskare inom samhällsvetenskap.

Vi söker en doktorand till projektet “Developing early palliative care in sweden: An investigation to promote change”. Projektet är nyfikenhetsdrivet, med en grundläggande vetenskaplig grund och öppet för att fritt utvecklas utifrån doktorandens och handledargruppens intressen. Anställningen är på heltid under fyra år. Föreslaget tillträdesdatum är den 1 juli 2024 eller enligt överenskommelse.

På Sektionen för onkologi vid Medicon Village finns ett flertal forskargrupper som arbetar med olika tumörsjukdomar. Tillsammans med den samlokaliserade Avdelningen för translationell cancergenomik och Lunds universitets cancercentrum (LUCC) skapar vi en aktiv forskningsmiljö med seminarier, journal clubs, kurser och posterkvällar.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet Jobba hos oss

Arbetsuppgifter
Forskarutbildning i doktorandprojekt ”Developing early palliative care in sweden: An investigation to promote change”. Huvuduppgiften för doktoranden är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser.

Tidig palliativ vård (eng. Early palliative care - EPC) fokuserar på livskvalitet och omfattar fyra huvudområden: symtomhantering (fysisk, psykisk), coping, kommunikation om medicinska beslut och anhörigstöd. EPC ges vanligen på sjukhus i samarbete mellan specialistteam inom palliativ medicin och andra kliniska specialiteter. Studier visar att EPC förbättrar symtomkontroll och livskvalitet. Cancerpatienter som får EPC är mer benägna att slutföra sin kemoterapi och strålbehandling. Utöver dessa kliniska fördelar har logistiska och hälsoekonomiska fördelar med EPC för hälso- och sjukvårdssystemet visats, inklusive minskat antal besök på akutmottagningar, användning av intensivvård, minskad sjukhusmortalitet och minskat antal återinläggningar på sjukhus.


Med detta doktorandprojekt vill vi undersöka hur EPC kliniskt kan tillämpas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i Sverige. Målet är att doktorandens forskningsarbete ska bidra till att både förstå och kartlägga den nuvarande situationen och främja framtida klinisk utveckling.
I doktorandprojektet ingår, utöver arbete baserat på populationsbaserad registerdata, även delar där granskning av journal kommer kunna bidra till mer fördjupad datainsamling.
Enheten som doktoranden kommer ingå i består av kliniskt verksamma läkare inom palliativ medicin och onkologi; alla med klinisk förankring i Region Skåne. Därmed finns det goda möjligheter för att utveckla verksamhetsnära fortsättningsprojekt utifrån resultaten som kommer ut av doktorandprojekten.

Kvalifikationer

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För anställningen krävs:
• Läkarexamen och specialistläkarbehörighet inom palliativ medicin.
• Mycket goda kunskaper i engelska då samarbetspartners till enheten är engelsktalande.
• God samarbetsförmåga, driv- och självständighet.

Hänsyn kommer också att tas genom erfarenhet och kompetens som behövs till den sökandes förmåga att klara forskarutbildningen. 

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver noggrannhet, självständighet samt kritiskt tänkande.

Meriterande för anställningen är:

• Dokumenterad erfarenhet av forskning – t ex examensarbete.
• Dokumenterad erfarenhet av projektarbete och kliniskt utvecklingsarbete.
• Dokumenterad erfarenhet av kliniskt arbete inom specialiserad palliativ vård/medicin.


Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.


Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1543
Kontakt
  • Mats Jerkeman, forskargruppschef, +4646177827
  • Anne Vähäniemi, HR-partner, +46462228758
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-04-26
Sista ansökningsdag 2024-05-16

Tillbaka till lediga jobb