Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Mikrobiella samhällen styr global biogeokemi. De är ventilen som reglerar nedbrytning och näringsmineralisering i jordar, och utgör samtidigt huvudvägen för atmosfäriskt kol (C) till jordfraktioner med långa retentionstider. Klimatförändringarna omarbetar den miljöpåverkan som bestämmer den mikrobiella ekologin som styr biogeokemin, inklusive uppvärmning, torka, upptining av frost och störningar som orsakas av extrema väderhändelser. Allt detta belyser att en grundläggande förståelse av mikrobiella svar på miljöförändringar är nyckeln för att förutsäga hur biologi kommer att återkoppla till pågående klimatförändringar.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Denna postdoc-position kommer att undersöka hur uppvärmning, torka, tinande frost och extremt väder kommer att påverka markmikrobiella samhällen genom att lösa svar i tillväxthastigheter och tillhörande mikrobiell biogeokemi (C, N och P cykling). I den kommer vi att funktionellt karakterisera fördelningen av nyckelmikrobiella egenskaper på gemenskapsnivå och koppla dessa till taxonomisk sammansättning för att upptäcka kopplingar mellan mikrobiell struktur och ekosystemfunktion (https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ecy. 3594). Otäckta mönster kommer också att kopplas samman via konceptuella modeller till ekosystem- och globala modeller med hjälp av t.ex. LPJ GUESS / EC-Earth. Du kommer att ha ett nära samarbete med flera forskare och doktorander för att utöka omfattningen av miljöfaktorer. Ditt arbete kommer att innefatta fältarbete, etablering av fältexperiment, laboratorieexperiment och kommer att vara laboratorieintensivt.

Postdoktorn kommer också att ha stora frihetsgrader, inklusive utveckling av projektets forskningsinriktning och forskningsformer, i samråd med värden.

Du kommer att arbeta inom MBLU-miljön inom institutionen för biologi vid LU (https://portal.research.lu.se/en/organizations/microbial-biogeochemistry-in-lund), som inkluderar fakultet, forskare, postdoktorer, PhD studenter och masterstudenter bildar tillsammans en blomstrande, nyfikenhetsdriven forskningsmiljö med totalt 15-20 ordinarie medlemmar.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.
 • Den framgångsrika sökanden kommer att ha avlagt en doktorsexamen i biologi, mikrobiologi, miljövetenskap eller markvetenskap, eller en relaterad disciplin, inom 3 år efter det att det postdoktorala projektet påbörjas.
 • Kandidaten har utmärkta kunskaper om mikrobiell ekologi och dokumenterad erfarenhet av laboratoriemetoder som är relevanta för projektet.
 • Kandidaten har dokumenterad erfarenhet av att genomföra oberoende forskningsprojekt, inklusive alla steg från design, via laboratorieanalyser och datatolkning, till slutlig publicering.
 • Erfarenhet av forskning inom mikrobiell ekologi, markmikrobiologi, biogeokemi eller markvetenskap med relevans för projektet är en viktig merit.
 • Dokumenterad erfarenhet av att använda radioisotop- eller stabilisotopmetoder för att bedöma mikrobiellt kol- eller näringsämnesanvändning i miljöprover är meriterande, men inget krav.
 • Dokumenterad erfarenhet av analys av amplicon-dataset (eller andra -omics-dataset) är en viktig merit, men inget krav.
 • Publikationer i internationella, peer-reviewade tidskrifter, med en ledande roll (dvs förstaförfattare och/eller motsvarande författare) är också en viktig merit.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Ytterligare bedömningskriterier:

Kandidaten kommer att ha dokumenterad erfarenhet av att genomföra oberoende forskningsprojekt, inklusive alla steg från design, via laboratorieanalyser och datatolkning, till slutlig publicering. Erfarenhet av forskning inom mikrobiell ekologi, markmikrobiologi, biogeokemi eller markvetenskap med relevans för projektet är en viktig merit. Dokumenterad erfarenhet av analys av -omics-data (inklusive amplikonsekvensering) är en viktig merit, men inget krav.

Erfarenhet av att använda radioisotop- eller stabilisotopmetoder för att bedöma mikrobiellt kol- eller näringsämnesanvändning i miljöprover är meriterande, men inget krav.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • Ett personligt brev på maximalt en sida som förklarar hur din profil (inklusive tidigare forskning, kvalifikationer och intressen) matchar vårt behov.
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1618
Kontakt
 • Johannes Rousk, professor, +46462223745
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-06
Sista ansökningsdag 2024-07-19

Tillbaka till lediga jobb