Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten innebär en unik möjlighet att ingå i Software Engineering Research Group (SERG) med biträdande handledning från Software Development and Environments Research Group (SDE). SERG är världsledande inom empirisk metodforskning för storskalig mjukvaruutveckling och gruppens forskare är kända för starka industrisamarbeten. SDE å andra sidan är specialiserade på banbrytande teknisk forskning, innovativa verktyg, programmeringsspråk och metoder för att förbättra utveckling av mjukvara. Både SERG och SDE tillhör Institutionen för Datavetenskap, en internationell miljö för forskning och utbildning. Utöver mjukvaruutveckling bedrivs spetsforskning inom bl.a. artificiell intelligens, datorgrafik och algoritmteori. Mer information om Institutionen för datavetenskap-cs.lth.se

Doktorandprojektet kommer att använda aktionsforskning som metod. Detta kommer att ske genom att integrera doktoranden i utvecklingsverksamheten hos CodeScene, med huvudkontor i Malmö. CodeScene utvecklar en plattform för software engineering intelligence som identifierar och prioriterar teknisk skuld i stora mjukvaruprojekt.
Mer information om CodeScene-codescene.com 

Projektbeskrivning

Utvecklare spenderar ofta en stor del av sin tid på att förstå och underhålla befintlig kod. Även om högkvalitativ kod kan öka produktiviteten, minska antalet fel och sårbarheter samt öka utvecklarnas nöjdhet, prioriterar organisationer ofta implementering av nya funktioner framför kodförbättringar. Detta leder till att teknisk skuld ackumuleras. Projektet ser en betydande potential i att använda stora språkmodeller (LLM) för att förbättra underhållbarheten av befintlig kod genom AI-driven refaktorering.

CodeScene har nyligen introducerat en AI-funktion för refaktorering som möjliggör automatiserad (LLM-baserad) förbättring av kodproblem direkt i den integrerade utvecklingsmiljön (IDE). Release av denna funktion till riktiga användare ger en möjlighet att samla in storskalig kvantitativ feedback, vilket utgör den primära grunden för forskningsprojektet.

Trots den uppenbara potentialen med LLM:er medför de risker. Forskning visar att promptbaserad, icke-deterministisk kodgenerering av LLM:er kan introducera säkerhetsrisker och oväntat ändra funktionellt beteende. Följaktligen är förtroende centralt för AI-refaktorering. Projektet kommer att utforska detta koncept från två perspektiv. För det första genom att utforma kontrollmekanismer för att öka AI-refaktoreringens tillförlitlighet, såsom tekniker för att avvisa kodändringar med lågt förtroende. För det andra genom att utveckla ett användargränssnitt som främjar användarnas förtroende för refaktoreringsprocessen. Med hjälp av produktens detaljerade telemetri kommer dessa aspekter att undersökas genom A/B-testning.

Projektet är en del av programspåret för mjukvara inom Wallenberg AI, Autonomous Systems, and Software Program (WASP). Doktoranden kommer att vara inskriven i WASP:s forskarskola som erbjuder avancerade kurser och omfattande nätverksmöjligheter.
Mer information om Forskarskolan WASP (wasp-sweden.org) 

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att delta i WASP:s forskarskola, som inkluderar doktorandkurser, sommarskolor, vinterkonferenser och internationella studieresor. 

Huvuduppgifterna för doktorander är att ägna sig åt sina forskarstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och kurser på forskarnivå. Arbetsuppgifterna kommer även att inkludera undervisning och andra institutionella uppgifter (som inte får överskrida 20%).

Beskrivning av arbetsuppgifterna:

 • Forskning inom ämnesområdet
 • Undervisning på avancerad nivå och forskarnivå
 • Samarbete med industrin (utöver CodeScene) och det bredare samhället

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet i datavetenskap uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik eller teknisk matematik.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Starka programmeringsfärdigheter
 • Starkt intresse för programmeringsspråk och programanalys
 • Goda kunskaper i matematik
 • Intresse för maskininlärning, särskilt stora språkmodeller (LLM)

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av kompilatorutveckling och statisk kodanalys
 • Erfarenhet av Clojure
 • Arbetserfarenhet som mjukvaruutvecklare

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna. Urval kommer att ske löpande. Alla ansökningar kommer att beaktas. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-12-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1728
Kontakt
 • Markus Borg, markus.borg@cs.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-23
Sista ansökningsdag 2024-08-16
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb