Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen vid avdelningen för atomfysik handlar om olika tillämpningar av optik och lasrar, till exempel atom- och molekylfysik med ultrakorta ljuspulser, högintensiv laserplasmafysik, kvantinformation och biofotonik. Avdelningen driver en högeffektlaseranläggning, med flera avancerade femtosekundslaser-system och samarbetar också med olika frielektronlaseranläggningar. Avdelningen är en del av en stor tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom Lunds universitet, Lunds lasercentrum, LLC. Avdelningen är också starkt involverad i grundutbildningen, särskilt inom LTH:s fotonikprogram.

Arbetsuppgifter

Vid avdelningen bedrivs forskning om generering och tillämpning av extremt korta ljuspulser, i attosekund och extrema ultravioletta området. Forskningen sträcker sig från ultrasnabb laserteknologi och extremt icke-linjär optik till studier av elektrondynamik i atomer, molekyler samt mer komplexa system. Avdelningen för Atomfysik söker nu 2 doktorander för projekten som beskrivs nedan.

Två projekt finansieras genom ett Marie Skłodowska-Curie doktorandnätverk: Quantum information science and ultrafast nonlinear control at the attosecond timescale – QU-ATTO.

Detta innebär att positionerna kommer med ytterligare begränsningar och möjligheter. Kandidater som rekryteras för dessa positioner får inte ha arbetat i Sverige de senaste 5 åren för att vara berättigade att söka. Doktoranderna kommer också att få delta i ett nätverk i Europa tillsammans med 15 doktorander från olika länder. De kommer också att vara vid ett annat universitet eller inom industrin några månader.

Det första projektet genomförs i samarbete med frielektronlaseranläggningen FERMI i Italien. Projektets namn är: Direct sub-cycle probing of the phase shift induced by two-photon Rabi cycling in helium och syftar till att kontrollera XUV-ljus genererat med en frielektronlaser för att producera attosekundspulser och demonstrera koherent kontroll av elektrondynamik vid tvåfotonabsorption.

Det andra projektet heter: Tomographic reconstruction of entangled quantum states in photoionization. Detta projekt syftar till att ytterligare förbättra tekniken som utvecklats i Lund för rekonstruktion av densitetsmatrisen för fotoelektroner skapade genom absorption av ultrakorta XUV-pulser av atomer och molekyler. Detta projekt kommer huvudsakligen att utföras internt.

Båda projekten kommer det att inkludera nära samarbete med olika teorigrupper.

Det tredje projektet ligger utanför det europeiska nätverket och är öppet för alla att söka. Karaktärisering av ett sammanflätat par av fotoelektroner: Projektet går ut på att studera kvanttillståndet hos ett par fotoelektroner, som skapas genom absorption av attosekundpulser. Målet är att utveckla metoder för mätning av kvantegenskaperna hos tvåelektronvågpaketet. Projektet, som ligger i gränslandet mellan attosekundfysik och kvantinformationsvetenskap, inkluderar både teori och experiment.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
 • Studenten ska ha en bakgrund inom optik/fotonik och/eller atomfysik/kvantmekanik.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Önskvärda meriter

Erfarenheter inom något av följande områden är meriterande för alla projekten:

 • Femtosekundslasrar och ultrasnabb optik
 • Övertonsgenerering och attosekundfysik
 • Frielektronlaserexperiment
 • Färdigheter inom programmering, dataanalys, vakuumteknik och mekanisk design

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Som doktorand i EU-projektet QU-ATTO kommer du att vara del av ett europeiskt nätverk med 15 doktorander och få en anpassad utbildning där du bland annat deltar i olika sommarskolor och nätverksmöten.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§. 

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Du förväntas också besvara ett antal urvalsfrågor som ett steg i denna rekryteringsprocess.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1804
Kontakt
 • Johan Mauritsson, johan.mauritsson@fysik.lth.se
 • Anne L'Huillier, anne.lhuillier@fysik.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-11
Sista ansökningsdag 2024-08-11
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb