Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, en avdelning med cirka 100 medarbetare där omfattande forskning bedrivs centrerad kring olika aspekter av nanofysik, alltifrån materialvetenskap till bio- och kvantfysik med olika tillämpningar. Avdelningen är en central del av NanoLund, som är Lunds universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. 

Ansvarig för tjänsten är Prof. Christelle Prinz och Prof. Heiner Linke vid avdelningen för fasta tillståndets fysik. 

De är huvudansvariga i VR:s tvärvetenskapliga forskningsmiljö "Genes & Wires", vars övergripande mål är att uppnå bioanalytisk avkänning av enstaka molekyler för precisionsdiagnostik av cancer.

Mer information finns på: www.ftf.lth.se, NanoLund

Research Portal Heiner Linke

Research Portal Christelle Prinz

Särskild ämnesbeskrivning

En betydande del av forskningen inom divisionen är inom nanobioteknik där vi utvecklar nya metoder för att undersöka biologiska system eller för att utnyttja biomolekyler i nanokomponenter. Divisionen leder ett projekt för att utveckla nanotrådsbaserade plattformar för snabb analys av enstaka molekyler baserat på immunofluorescens. Det slutliga målet är att upptäcka markörer för t.ex. cancer direkt i prover från kliniskt arbete utan behov av kemisk upparbetning och med mycket högre känslighet än vad som är möjligt idag. Detta inkluderar detektering av biomarkörer från biologiska vätskor och direkt analys av enskilda celler med hjälp av nanotrådar och nanorör.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Projektets fokus är att utveckla och förbättra immunofluorescensbaserade detek-tionsmetoder för biomolekyler på nanostrukturerade ytor, inklusive från realistiska biologiska prover, såsom biologiska vätskor och levande celler. 

Ett möjligt fokus kommer till exempel att vara att anpassa metoden för nano-trådsassisterad biomolekyldetektion till molekyler av klinisk eller farmaceutisk betydelse, såsom markörer på cellytan, intracellulära proteiner och mRNA eller tumörframkallande genetiska lesioner. Ett av projektets mål är att uppnå förmågan att upptäcka flera typer av biomarkörer på samma plattform, till exempel med hjälp av mikrofluidik.

Metoderna kan omfatta bioanalytiska och biokemiska metoder, fluorescensmikroskopi, TIRF, mikrofluidik, ytmodifiering, nanofabrikation och bildanalys. 

Handledare för projektet är Heiner Linke, professor i fasta tillståndets fysik, Lunds universitet och Christelle Prinz, professor i biofysik vid avdelningen för fasta tillståndets fysik, Lunds universitet.

Projektet kommer också att bedrivas i nära samarbete med grupperna ledda av Fredrik Höök vid Chalmers tekniska högskola respektive Thoas Fioretos vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Postdoktorn förväntas arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med andra forskare som är knutna till projektet.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Du ska ha mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 
 • Betydande erfarenhet av fluorescensmikroskopi

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

Erfarenhet av arbete med 

 • Bildanalys
 • Specialbyggd optisk mikroskopiuppsättning.
 • Nanostrukturerade ytor
 • Mikrofluidisk design, experiment och/eller modellering
 • Metoder från biokemi eller molekylärbiologi för studier av enstaka proteiner eller nukleotider Lipidbilager eller kolloidkemi
 • DNA-nanoteknologi Nanofabrikation
 • Kvantitativ analys av data från enstaka molekyler

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Komplettera gärna detta stycke med ev. ytterligare fördelar än de standardfördelar som ingår i mallen.

Du kommer ingå i ett forskarlag inom NanoLund, ett internationellt framstående forskningscentrum som erbjuder god karriärutveckling, en öppen och inkluderande forskningsmiljö med aktiv gemenskap bland doktorander och postdoktorer. samt tillgång till förstklassiga laboratorier och utrustning för karaktärisering, nano-fabrikation och modellering.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda 

förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. 

Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt 

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år, med möjlighet att förlängas till 3 år, och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen, inklusive bidrag till beskrivet forskningsprojekt. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopia av examensbevis för doktorsexamen, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som du önskar åberopa. 

Sökande ombeds även svara på urvalsfrågor som ett sista steg i ansökandeprocessen.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, men senast 241201
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1830
Kontakt
 • Christelle Prinz, professor, christelle.prinz@ftf.lth.se
 • Heiner Linke, professor, heiner.linke@ftf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-27
Sista ansökningsdag 2024-08-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb