Lunds universitet, avd för medicinsk strålningsfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av ämnet
Denna postdoktorala tjänst är en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation, och samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science.

AMBER finansieras av EU:s Marie Skłodowska-Curie (MSCA) COFUND-program.

Cirka 15 postdoktorer kommer att rekryteras i den första utlysningen, och varje anställning varar i 36 månader.

AMBER har sex kärnpartner: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS), Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike, International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.

Ditt arbete kommer att omfatta kliniska och biomedicinska projekt. Det kommer också att omfatta teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Du får som post doktor inom AMBER-programmet stora medicinska, biologiska och metodologiska möjligheter, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBER-programmet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att fortsätta din karriär inom den akademiska världen, vid infrastrukturer, inom hälso- och MedTech-sektorerna och därefter.

För mer information om de totalt utlysta postdoktorala tjänsterna inom samfinansieringsprojektet AMBER, besök https://www.euraxess.se/jobs/231943

Intervjuerna kommer att inledas i November. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocessen etc., besök https://www.ambercofund.eu

Beskrivning av miljö och huvudansvarig
Forskargruppen inom MR-fysik (https://www.msf.lu.se/research/mr-physics-group) är aktiv inom medicinska tillämpningar av magnetresonanstomografi (MRI) och har omfattande erfarenhet av metodutveckling relaterad till avbildning av perfusion, diffusion, funktionell aktivering och flöde i både friska och sjuka vävnader. Dr. Filip Szczepankiewicz (PI) leder en forskargrupp som fokuserar på utvecklingen av MRI-baserade biomarkörer för detektion, diagnosticering och monitorering av prostatacancer. Gruppen har en bred expertis, som omfattar MR-fysik, medicin, onkologi, strålterapi och sjukhusfysik. För att etablera en korrekt tolkning av MR-baserade parametrar så kopplas de till den underliggande mikrostrukturen som avbildas med ljusmikroskop eller mikro-CT.

Beskrivning av projektet
Målet med projektet är att undersöka förhållandet mellan prostatacancerns mikrostruktur som mäts med MRI och mikroskopi. Genom att fastställa vilka egenskaper hos vävnad som kan fångas icke-invasivt med MRI in vivo kommer vi att föreslå och validera biomarkörer för detektion, diagnostik och monitorering av cancer. För att göra detta måste vi först förstå vilken information som kan fångas med MRI och relatera den till den underliggande histologin. Därför bryggar projektet olika storleksskalor från histologi (µm) till MRI (mm).

De huvudsakliga ansvarsområdena kommer att inkludera datainsamling och analys för att stödja korrelationen av histologiska och MRI-baserade parametrar. Detta inkluderar arbete med djurmodeller av prostatacancer vid prekliniska MRI-system både in vivo och ex vivo. Vi kommer att använda avancerad diffusions- och relaxations-MRI för att undersöka vävnadens mikrostruktur och föreslå parametrar som i sin tur kan bli diagnostiska biomarkörer. Beroende på projektets mognadsgrad kan vi översätta MRI-metoderna till mänskliga försökspersoner. För att etablera en korrekt tolkning av MRI-parametrarna kartlägger vi deras association till parametrar som härleds från kvantitativ analys av ljusmikroskopi (2D) och högupplöst mikro-CT med faskontrast (3D).

Betoning läggs vid förmågan att arbeta interdisciplinärt (dvs. i samarbete med forskare, läkare och internationella partners) samt självständighet (dvs. genom eget initiativ, strukturering och planering av innovativ forskning).

Behörighet/Kvalifikationskrav

Minimikraven är följande:

 • Kandidaten måste ha högst 8 år efter en doktorsexamen (PhD), enligt kommissionens krav, i enlighet med Horizon-Europe MSCA cofund project Grant Agreement
 • Minst en originalpublikation i en referentgranskad tidskrift,
 • Bakgrund inom relevanta metoder,
 • Ett fullständigt ansökningspaket som lämnas in via AMBER-portalen (inklusive meritförteckning och detaljerad forskningsplan), och slutligen
 • Strikt efterlevnad av MSCA:s rörlighetsregel om att forskaren inte får ha varit bosatt eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier osv.) i värdorganisationens land mer än tolv månader under de tre år som omedelbart föregår sista ansökningsdag.

Kvalifikationer som krävs för projektet

Följande krävs:

 • Expertis inom mikro-CT.
 • Erfarenhet av kvalitativ och/eller kvantitativ analys av vävnadsmikrostruktur.
 • Utmärkt förmåga att kommunicera på engelska i både tal och skrift.

Följande är meriterande:

 • Erfarenhet av andra metoder för avbildning av mikrostruktur.
 • Erfarenhet av teori och analys inom diffusions-MRI
 • Erfarenhet av hantering av små djur för prekliniska experiment.
 • Erfarenhet av ljusmikroskopi.
 • Dokumenterad förmåga att framställa högkvalitativ forskning.
 • Dokumenterade pedagogiska färdigheter och pedagogisk träning.

Instruktioner för hur du ansöker

Mer information och dokument/mallar/länk till europass finns på https://www.ambercofund.eu/for-applicants.

Ofullständiga ansökningar kommer inte att beaktas. Kom ihåg att ladda upp alla efterfrågade dokument, i-ix.

Om du är intresserad av att söka mer än en tjänst (högst 3) måste du vara beredd att lämna in en fullständig ansökan för varje enskild tjänst.

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas i en PDF-fil som innehåller:

i) En meritförteckning (europassformat). Detta skapas genom att du registrerar dig och använder Europass-portalen. Din meritförteckning kan sedan exporteras till en PDF-fil som du använder i din ansökan.

ii) En detaljerad forskningsplan som omfattar alla planerade utstationeringar (sökande kan föreslå fler än den obligatoriska, de kan också föreslå sina egna utstationeringar), skolor och konferenser samt en mall för budgetplan. (så kortfattad som möjligt, rekommenderat ca 3-5 sidor, men absolut maximalt 10 sidor. Forskningsplanen bör innehålla en halv sida med sammanfattning/abstract.

Ytterligare texter att inkludera i ansökan:

iii) Åtagandeförklaring från eventuella ytterligare partners som den sökande vill knyta till sig.

iv) Bevis på kunskaper i engelska (minst CEFR B22, kontrolleras även vid intervjun).

v) Ett utkast till individuell karriärutvecklingsplan (ICDP).

vi) Två referensbrev.

vii) Eventuella ytterligare dokument till stöd för ansökan.

viii) Etiskt frågeformulär (checklista för etik inom högre utbildning + forskningsetiskt åtagande)

Dessutom kommer ansökan att kräva:

ix) Varje kandidat kan ansöka om högst 3 tjänster. Du måste ansöka för varje enskild tjänst. En lista med preferensordning för tjänsterna ska skickas till AMBER-ledningen. amber@linxs.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enlig överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2002
Kontakt
 • Filip Szczepankiewicz, +4646178543
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-19
Sista ansökningsdag 2024-09-06
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb