Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Förbränningsfysik är en avdelning vid Fysiska Institutionen och har ett 60-tal anställda varav 7 professorer och 17 lektorer. Vi har väletablerad expertis/instrumentering för laserdiagnostik, förbränning, kemisk kinetik och arbetar inom olika ämnen, t ex alternativa bränslen, aerosol, miljö- och biomedicinska tillämpningar. Förnybara energibärare är ett av de viktigaste områdena för vår forskning. Avdelningen har en bra atmosfär och en tradition av samarbete. Forskningsprojektet för den utlysta tjänsten handlar om metallförbränning och kommer att involvera expertis från flera områden och ett effektivt samarbete är garantin för framgång.

För mer information se vår hemsida: Combustion Physics

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnesområdet är experimentella studier av förbränning av aluminium i ånga. Arbetet kommer att genomföras i nära samarbete mellan experiment, kinetikmodellering och CFD (computational fluid dynamics) simuleringar. Huvuduppgiften för dig kommer att vara experimentella studier, men du kommer även att involveras i CFD och kinetikverksamhet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Du kommer att ha som huvuduppgift att designa och utföra experiment för förbränningsstudier av aluminium/ånga. Metallbränsleteamet har idag tre seniora forskare och två doktorander. Ditt huvudsakliga ansvar kommer att vara den experimentella delen och tillsammans med samarbetspartners uppnå en fördjupad förståelse för de styrande mekanismerna i aluminiumförbränning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Konstruera och använda en uppställning för spray av aluminium/ångblandningar.
 • Utföra optiska mätningar på sprayen för karaktärisering av partiklarnas storlek samt fördelning.
 • Utföra experiment med laserdiagnostik för studier av förbränning av aluminiumdroppar och stödja modelleringsarbetet med värdefulla data.
 • Handledning och samarbete med doktorander i labbet.
 • Arbeta med att söka externa forskningsmedel.
 • Skriva forskningsrapporter och artiklar för konferenser och vetenskapliga tidskrifter.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområdeBevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Behärskar engelska flytande i tal och skrift.
 • Utbildning inom värmeteknik, kemiteknik eller fysik.
 • Utbildning inom termisk fysik och teknik.
 • Forskningserfarenhet inom termisk fysik och teknik.
 • Forskningserfarenhet inom laserförbränningsdiagnostik.
 • Forskningserfarenhet inom spray- och fastbränsleförbränning.
 • Personliga egenskaper som krävs är självständighet och samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Forskningserfarenhet inom metallbränslen.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2042
Kontakt
 • Zhongshan Li, +46462229858,zhongshan.li@fysik.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-18
Sista ansökningsdag 2024-07-09

Tillbaka till lediga jobb