Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Doktoranden kommer att anställas vid institutionen för datavetenskap, en aktiv internationell miljö för utbildning och forskning. Utöver mjukvaruutveckling omfattas en bredd av viktiga och relaterade ämnen så som artificiell intelligens, datorgrafik och teoretisk datavetenskap
Mer information om institutionen för datavetenskap (cs.lth.se).

Tjänsten erbjuder en unik möjlighet i skärningspunkten mellan forskargruppen för mjukvaruutveckling (SERG) och forskargruppen för mjukvaruutveckling och miljöer (SDE). SERG är känd för sin inflytelserika och metodiska empiriska forskning med fokus på storskalig utveckling av mjukvarusystem. SDE, som specialiserar sig på banbrytande teknisk forskning, utvecklar innovativa verktyg, språk och metoder utformade för att förbättra mjukvaruutvecklingspraxis. Båda grupperna är en del av mjukvaruspåret i Wallenberg AI, Autonomous Systems och Software Program (WASP), och doktoranden kan, om intresse finns, ansöka om att vara knuten till WASP:s forskarskola.
Mer information om wasp-(sweden.org/graduate-school).

Denna doktorandtjänst är en del av kompetenscentret NextG2Com - Nästa generations kommunikations- och beräkningsinfrastrukturer och applikationer – som koordineras av Lunds universitet i nära samarbete med industri och offentliga aktörer och med stöd från Vinnova. NextG2Com är ett kompetenscentrum inom framtida avancerade kommunikationssystem som integrerar trådlös kommunikationsteknik och nätverk, programvara, data och säkerhet genom relevanta tillämpningsområden (Avancerad digitalisering).

Projektbeskrivning

Doktorandprojektet ingår i ett tema, ”Software Systems and Continuous Software Engineering”, inom kompetenscentrumet NextG2Com, som är ett långsiktigt Vinnova-finansierat samarbete mellan Lunds universitet och flera företag, till exempel Volvo Cars, Remotive Labs, CodeScene, Bosch, Ericsson och Tetra Pak.
Mer information om NextG2Com kompetenscentrum (nextg2com.lu.se)

Projektets fokus drivs av industriella behov inom området kontinuerlig mjukvaruutveckling i cyberfysiska system, dvs system med både mjukvara och hårdvara, t.ex. bil- och internet-of-things-system. Sådana system kan inkludera en blandning av AI-drivna mjukvarukomponenter (där beteendet definieras genom träning på data) och regelbaserade mjukvarukomponenter (där beteendet definieras av skriven programkod).

Cyberfysiska system integrerar databehandling, nätverk och fysiska processer vilket gör en datadriven utvecklingsmetodik (DDD) särskilt kraftfull. Cyberfysiska system och dess utveckling genererar stora mängder data som kan utnyttjas för att förbättra olika aspekter av systemkvalitet. I detta projekt vill vi undersöka hur avancerad dataanalys kan vägleda beslut genom hela utvecklingsprocessen. Integration av avancerad dataanalys, maskininlärning och artificiell intelligens gör det möjligt att tolka stora mängder data för att identifiera mönster, förutsäga fel och ge stöd åt uppgifter som resursallokering och testplanering. Projektet omfattar två övergripande forskningsmål: 

 1. Skaffa en djupare förståelse för tillämpningen av DDD i cyberfysiska system genom multipla fallstudier och utforskning av forskningsfronten, i samarbete med våra industripartners i NextG2Com.
 2. Utveckla och utvärdera verktyg för att stödja DDD-beslut i nämnda industriella kontext, med en iterativ designforskningsstrategi.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Som doktorand inom kompetenscentret NextG2Com kommer du få samarbeta nära med industripartners och andra doktorander inom centret, delta i gemensamma projekt, möten och aktiviteter.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grund- och avancerad nivå.
 • Samarbete med partners inom NextG2Com.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildning i datavetenskap uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik eller teknisk matematik.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper om mjukvaruutvecklingsteori och praktik.
 • Goda kunskaper i matematik.
 • Goda kunskaper i maskininlärning.
 • Förmåga att arbeta både självständigt och i små team.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Relevant industriell erfarenhet.
 • Arbetserfarenhet som mjukvaruutvecklare.
 • Programmeringsfärdigheter.
 • Erfarenhet av användarcentrerad design

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. 

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, kopior av betyg, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna.

Ansökningarna kommer att granskas löpande och alla inskickade ansökningar kommer att beaktas.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-12-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2091
Kontakt
 • Emelie Engström, emelie.engstrom@cs.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-20
Sista ansökningsdag 2024-09-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb