Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen (LTH)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Inom Centrum för analys och syntes (https://www.cas.lu.se/) vid Kemiska institutionen arbetar vi med forskningsfrågor som är grundläggande till sin karaktär och kan bidra till en mer hållbar framtid. Vårt forskningsfokus är hälsa, material för energitillämpningar, grön kemi och miljökemi. Vi har kärnkompetenser inom molekylär design och syntes, syntes av organiska och oorganiska material, kemisk analys samt struktur- och morfologianalys, både i lösning och fast tillstånd. Vi undervisar inom kärnämnena allmän, analytisk, oorganisk, material, polymer och organisk kemi  ̶  från grundnivå till doktorsnivå.

Doktorandtjänsten är placerad i Patric Jannasch’s forskargrupp (https://portal.research.lu.se/en/persons/patric-jannasch) som bedriver forskning inom området polymera material för energi och hållbarhet.

Arbetsuppgifter

Övergången från dagens fossil-baserade plaster till morgondagens bio-baserade material från förnybara resurser innebär en stor forskningsutmaning inför framtiden. Doktorandprojektet är inriktat mot syntes av nya monomerer och polymerer från förnybara resurser, samt karakterisering av struktur och materialegenskaper hos bio-baserade polymerer. Huvudmålet är att ta fram nya syntesstrategier och ny kunskap om hur till exempel olika bio-baserade polyestrar och polyakrylater skall vara molekylärt skräddarsydda för att uppfylla kravprofilerna för olika industriella tillämpningar där man idag använder plast från fossila råvaror. Det experimentella arbetet omfattar kemisk syntes av monomerer med ursprung i lignocellulosa via principerna för grön kemi, utveckling av polymerisationsmetoder, framställning av nya polymera material, samt analys av t ex, mekaniska och termiska egenskaper, samt processbarhet och återvinningsbarhet. Projektet genomförs delvis i samarbete med industri och internationella samarbetspartners. Tjänsten kommer att innebära ett begränsat antal resor för att delta i olika möten och forskningsaktiviteter.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i polymerteknologi har den som har avlagt examen på avancerad nivå.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Önskvärd utbildning är civilingenjör i kemi med inriktning mot organisk kemi eller polymerkemi på avancerad nivå.
 • Praktiska erfarenheter med organisk syntes
 • Praktiska erfarenheter med polymerisationer och/eller funktionalisering av polymerer
 • Erfarenheter med bio-baserade polymerer och polymera material

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.


Vi erbjuder


Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss


Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen, och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, åtminstone 2 rekommendationsbrev samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2235
Kontakt
 • Patric Jannasch, patric.jannasch@chem.lu.se, +46462229860
 • Erik Andersson Jardby, +46462228128
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-24
Sista ansökningsdag 2024-08-12
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb