Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Projektbeskrivning

Mikroeukaryoter är livets "mörka materia". Den explosiva diversifiering av komplexa, symbiotiska, och fortfarande icke odlingsbara celler, har genererat en mängd okända gener, proteiner och organismer som starkt påverkar vår planet. SINGEK är ett H2020 Marie-Curie Innovativ Training Network (MSCA-ITN) projekt som syftar till att ge ett unikt och strukturerat forskarutbildningsprogram till 15 unga forskare för att studera microeukaryoter på encellsnivå. Doktoranderna kommer att erbjudas ett varierat utbud av laboratoriemetoder (cellsortering och molekylära verktyg för DNA-amplifiering och hög massiv parallell sekvensering), bioinformatiska metoder (genom- och transkriptom analys och genannotering) och vetenskapliga frågor som rör områdena mikrobiell ekologi och evolution för att undersöka mikroeukaryoter i oöverträffad detalj. Utbildningens struktur är en central del av SINGEK-projektet och kommer att omfatta: lokala och nätverksgemensamma aktiviteter, samt utstationering till andra institutioner. Nedan följer en beskrivning av det specifika projektet vid Lunds universitet.

Populationsgenetik hos en invasiv mikroalg med hjälp av encellsgenomik

Syftet med detta projekt är att utveckla en metod baserad på encellsgenomik för att studera populationsgenetik och genetisk struktur hos växtplankton. Specifikt, kommer fokus att ligga på genomisk variation i Gonyostomum semen (nålflagellat), en skadlig invasiv mikroalg. Populationer av Gonyostomum har expanderat invasivt i norra Europa, men i Nordamerika är arten mindre invasiv och uppvisar mindre besvärande fenotyper trots liknande miljöer. Populationsgenomisk metodik kan användas för att studera spridningsmönster och för att förstå den genetiska grunden för differentieringen mellan populationer. Genom att använda populationsgenomik på enstaka celler kan den ansträngning och vinkling som algodling innebär kringgås. Doktorandens projekt kommer att omfatta att utveckla, testa och optimera encellspopulationsgenomisk metodik, och att utföra populationgenetiska analyser. Gonyostomumceller kommer att provtas i Europa och i Nordamerika. En andra del av projektet kommer att innebära en jämförelse av marina och sötvattensväxtplankton, för att undersöka hur de olika miljöerna påverkar populationsdifferentiering. Doktorandprojektet kommer även omfatta att utforma fältprovtagning, odling av mikroalger, analys av sekvenseringsdata och vetenskapligt skrivande.

Erfoderliga kvalifikationer

Masters eller Magisterexamen (eller motsvarande) i biologi med inriktning mot evolution och ekologi är ett krav. Kandidaten bör ha goda kunskaper och erfarenhet av laborativt arbete, i synnerhet molekylära tekniker/DNA-arbete. En grundläggande förståelse för akvatiska ekosystem och växtplankton är meriterande, liksom erfarenhet av mikroalgsodling, DNA sekvensanalys och programmeringskunskap (inom bioinformatik). Sökande ska behärska engelska tillräckligt bra för att kunna skriva och läsa akademiska texter och kommunicera muntligen i olika arbetssituationer på daglig basis. Viktiga egenskaper är att vara kreativ, problemlösande, samarbetsförmåga, självgående, uthållig och strukturerad. Arbetet kräver periodvis långa arbetsdagar i samband med fältprovtagningar, liksom resor med övernattning inom och utom Sverige. Körkort är ett krav.

Ansökan ska inkludera CV, bilagor som styrker åberopade meriter, ett personligt brev som förtydligar ditt intresse för projektet och doktorandstudier samt eventuell erfarenhet som är relevant för projektet, rekommendationsbrev från två referenspersoner. Relevanta publikationer, exempelvis accepterade akademiska artiklar eller examensarbete kan bifogas. Sökande som söker mer än en doktorandplats inom SINGEK (max tre) bör ange prioritetsordning mellan dessa. Observera att ansökan även måste lämnas in till SINGEK, www.singek.eu.

Behörighet

Eftersom denna doktorandanställning är finansierad av Marie Curie ITN programmet, gäller EU restriktioner för mobilitet. Vid tidpunkten för sista ansökningsdag får sökande inte ha vistats i eller haft sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier, et c) i Sverige i mer än 12 månader under de senaste 3 åren innan sista ansökningsdatumet. Sökande bör ha mindre än 4 års forskningserfarenhet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2016-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/707
Kontakt
  • Karin Rengefors, professor, + 46462228427, karin.rengefors@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2016-02-19
Sista ansökningsdag 2016-04-29

Tillbaka till lediga jobb