Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Projektbeskrivning
Att utvecklas är att samverka med sin miljö. Att evolvera är att förändra denna samverkan på ett sätt som är ärftligt. Detta involverar förändringar i DNA, men också de olika mekanismer med vilka föräldrar påverkar sin avkomma utöver nedärvning av gener (vilka ofta benämns "parental effects" eller "non-genetic inheritance" på engelska). Dessa nedärvningssystem inkluderar exempelvis äggens innehåll och olika typer av epigenetisk reglering av genuttryck. Teoretiska modeller förutsäger att icke-genetisk nedärvning kan underlätta anpassning till nya miljöer och att naturligt urval kan leda till evolution av nedärvningssystem som tillåter adaptiv överföring av information om den lokala miljön.

Forskningsprojektet syftar till att studera mekanismer och adaptiv funktion av icke-genetisk nedärvning hos vattenloppor, Daphnia. Fältstudier kombineras med experiment på lab och en rad molekylära metoder, inklusive analyser av genuttryck och epigenetisk reglering. Doktoranden förväntas driva projektet, under aktiv handledning, mot frågeställningar som ter sig speciellt intressanta från ett evolutionsteoretiskt perspektiv. Lunds universitet och projektets internationella partners erbjuder ett utmärkt utbud av möjligheter för teoretisk fortbildning inom evolutionsbiologi samt träning i hur man genererar och analyserar molekylära och fenotypiska data.

Erfoderliga kvalifikationer
Master- eller magisterexamen (eller motsvarande) i biologi med inriktning mot evolution och ekologi är ett krav. Kandidaten bör ha mycket starkt intresse av evolutionsbiologi och goda kunskaper och erfarenheter av experimentell forskning på ryggradslösa modellorganismer. En grundläggande förståelse för akvatiska ekosystem och djurplankton är meriterande, liksom erfarenhet av odling av alger och Daphnia, sekvensanalys och programmeringskunskap. Sökande ska behärska engelska till den grad att hen självständigt kan skriva akademiska texter och kommunicera muntligen i olika arbetssituationer på daglig basis. Viktiga egenskaper är att vara entusiastisk, kreativ, problemlösande, samarbetsvillig, självgående och att ha mycket god organisationsförmåga och arbetsmoral. Arbetet kräver periodvis långa arbetsdagar under längre perioder och dokumenterad uthållighet och flexibilitet under sådana förhållanden är mycket meriterande. Körkort är ett krav.

Ansökan ska inkludera CV, bilagor som styrker åberopade meriter, ett personligt brev som förtydligar ditt intresse för projektet och doktorandstudier samt eventuell erfarenhet som är relevant för projektet. Kontaktuppgifter (telefon, e-mail) och rekommendationsbrev från två referenspersoner är ett krav. Relevanta publikationer, exempelvis accepterade akademiska artiklar eller examensarbete kan bifogas.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/1273
Kontakt
  • Tobias Uller, Universitetslektor, 046-222 30 94, tobias.uller@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/S:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds , 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2016-04-18
Sista ansökningsdag 2016-05-23

Tillbaka till lediga jobb