Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Kravprofil

Detta doktorandprojekt är en del av ett Marie-Curie ITN-EID projekt, "MossTech" (see: www.mosstech.eu), vars övergripande mål är att förse Europas industri med substanser som kan produceras av mossor, som alternativ till petrokemi.

Det aktuella projektet går ut på att välja ut mossor med särskilt intressant kemi, placera dessa i steril kultur och analysera dem med avseende på kemiskt innehåll (särskilt terpenoider och fettsyror). Lovande kandidatarter kommer att skickas vidare till övriga delprojekt inom MossTech. Vi kommer att fokusera på mossor som producerar substanser med allelopatisk aktivitet, det vill säga substanser som hämmar konkurrerande arters tillväxt.

Arbetsuppgifter

Arbetsflödet kommer att innehålla följande element:

 • Etablering av sterilkulturer från ytsteriliserade sporkapslar
 • Optimering av tillväxt med hjälp av olika typer av odlingstekniker
 • Kemiska analyser med hjälp av masspektrometri
 • Test av allelopatisk aktivitet med bio-assays
 • Kvantifiering av substanser som uppvisar allelopatisk aktivitet
 • Tolkning av allelopatisk aktivitet från ett ekologiskt samhällsperspektiv (community assembly)

De övergripande syftena är att hitta naturligt förekommande substanser med fytotoxisk/allelopatisk aktivitet, samt att förstå de biotiska filter som aktiveras i kolonisationsprocesser och ligger bakom pionjära växtsamhällens sammansättning. Doktoranden kommer att vistas under halva doktorandperioden på ett företag på Island, Arctic Mass för att utföra kemiska analyser. Halva tiden kommer att tillbringas vid Lunds Universitet. Doktoranden ska ha huvudsakligen biologisk inriktning och kommer att arbeta tillsammans med annan doktorand inom MossTech som kommer att vara specialiserad på kemisk analys.

Kvalifikationer

 • Mastersexamen i Biologi eller liknande examen (Biokemi, Bioteknologi) i nivå med en mastersexamen inom naturvetenskap
 • Erfarenhet av växtodling
 • Erfarenhet av laborativ verksamhet inom molekylär biologi och/eller biokemi
 • Stark arbetsetik och motivation för framgångsrik verksamhet inom ett forskningsområde med hög konkurrens
 • God kommunikativ förmåga
 • Talang för vetenskapligt skrivande
 • God förmåga att tala och skriva på engelska 

Sökanden måste ha en M Sc examen innan start av doktorandstudierna och vara beredd att påbörja anställningen senast 1 april 2018.

Speciella förutsättningar för Marie-Curie ITN-EID tillsättningar

Vid tiden för rekrytering får kandidaten inte ha någon doktorsexamen och eller ägnat mer än fyra år åt forskning (räknat som heltidsekvivalenter) inom ramen för en forskningskarriär. Dessutom får kandidaten vid tiden för rekryteringen inte varit bosatt eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) under mer än 12 månader i Sverige eller på Island under treårsperioden som föregår rekryteringen, korta vistelser, såsom semesterresor, oräknade.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2018-04-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3382
Kontakt
 • Nils Cronberg, universitetslektor, +46 46 222 89 74, nils.cronberg@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-11-02
Sista ansökningsdag 2017-12-13

Tillbaka till lediga jobb