Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten i Malmö, Konsthögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö utgör en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan samt våra centrumbildningar Inter Arts Center och Körcentrum Syd. Konstnärliga fakultetens verksamhet visar sig i olika publika aktiviteter såsom utställningar, konserter, föreställningar och seminarier. De internationella relationerna är många och präglar vår verksamhet vilket skapar en spännande och kreativ miljö. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, en lärarutbildning i musik samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning på det konstnärliga området.

Konsthögskolan i Malmö har omkring 75 studenter och erbjuder utbildning i fri konst på bachelor-, master- och doktorsnivå. Konsthögskolan i Malmö är en kreativ och stimulerande utbildningsmiljö med högt ställda konstnärliga pedagogiska mål och mycket gott anseende i konstvärlden. Konsthögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät. Vi har många studenter och lärare från andra länder än Sverige.

Utbildningen är internationellt inriktad. Skolan strävar efter att kombinera teori och praktik till ett konstnärligt tänkande. Stor vikt läggs vid närheten till den aktuella konstscenen, såväl nationellt som internationellt. Verksamheten vid skolan är flexibel med tonvikt på de studerandes individuella utveckling, där varje studerande med bas i skolans kurser och övriga undervisning, lägger upp sitt eget utbildningsprogram, i samråd med skolans lärare. De studerande vid skolan arbetar med många olika uttryck och tekniker, såväl konceptuellt som processorienterat.  

Lärarna vid skolan undervisar oftast i studieblock, så att den egna konstnärliga verksamheten ska kunna löpa parallellt med undervisning. Skolan har också ett utvecklat system med gästlärare, främst i form av externa handledare.

Arbetsuppgifter

Undervisning och handledning på grund och avancerad nivå, inklusive antagning och examination. I anställningen ingår också att arbeta med utveckling av området fri konst, både genom egen konstnärlig verksamhet och i projekt tillsammans med studenter.

Kvalifikationer

Behörighet

Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är, enligt 4 kapitlet 3 § högskoleförordningen, den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet, samt genomgått en högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kraven uppfylls.

Bedömningsgrunder

Mycket stor vikt läggs vid konstnärlig excellens inom fotografi och film med tonvikt på installationsbaserade strukturer på internationell nivå, vilket innebär att omfattande internationell utställningserfarenhet och pågående verksamhet inom det aktuella konstlivet utgör en mycket viktig del av bedömningen.

För anställningen krävs mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder där också en pedagogisk vision för undervisning av konstnärer är av stor betydelse. Betydande vikt läggs vid erfarenhet av att undervisa på universitets- och högskolenivå.

Övriga krav

Därutöver krävs en god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet liksom en god förmåga i övrig att leda och utveckla sin verksamhet.

Den sökande måste behärska ett skandinaviskt språk samt behärska att undervisa på engelska samt i skrift.

Villkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Instruktioner för ansökan

Vid ansökan ska den akademiska meritportföljen användas, se länk nedan. Ladda upp dina handlingar som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Läs mer här: https://www.performingarts.lu.se/anstalld/nedladdningsbara-dokument/lararanstallning-och-befordran

Sökande uppmanas att ladda ned den akademiska meritportföljen i Word-format och använda den som mall. Viktigt är att följa rubrikerna i mallen.

Anställningsform PERMANENT_POSITION
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Höst/vinter 2019
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1600
Kontakt
  • Gertrud Sandqvist, prefekt, +4640325706
  • Lars Jönsson, personalsamordnare, +4640325452
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-20
Sista ansökningsdag 2019-07-12

Tilbake til ledige stillinger