Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Skelettet är ett komplext organ som bidrar till strukturellt och mekanisk stabilitet av kroppen. Bildandet av ben sker genom flera faser, vilka inkluderar broskbildning, vaskularisering, mineralisering av benet samt etablering av benmärg. Genom att använda specifika in vitro och in vivo modeller arbetar gruppen inom Cell, Tissue and Organ Engineering för att förbättra förståelsen av benbildningsprocesser mot utvecklandet av innovativa regenerativa medicinska lösningar. Genom att kombinera biologiskt och tekniskt kunnande siktar man på att designa grafts som kan användas för att reparera skelettets vävnader.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär forskarutbildning i doktorandprojekt "3D printed bioreactors for custom engineering of skeletal grafts" vid avdelningen för molekylär skelettbiologi. Forskargruppen finansieras av Wallenbergs centrum för molekylärmedicin vid Lunds Universitet (WCMM LU) som fokuserar på regenerativ medicin (regenerering, ersättning och reparation) och är en del av en nationell satsning på att placera Sverige som en världsledande livsvetenskapsnation.

Kandidaten kommer använda 3D skrivare för att designa nya specifika bioreaktor system. Systemen kommer testas genom att analysera deras möjlighet att generera benbildande grafts i olika storlekar och former. Vidare kommer det ingå att arbeta med humana stamceller på sätt som utvecklas i labbet och kombinera dem med oli vivo i små djurmodeller.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha examen på MSc-nivå inom motsvarande biologi, bioteknik eller biomedicinsk teknik. Allmänna kvalifikationskraven för forskarstudier vid medicinska fakulteten ska vara uppfyllda. Utmärkta kunskaper i engelska är ett krav. Den sökande ska var nyfiken och ha ett stort intresse för forskning. Erfarenhet från cellkulturer, 3D skrivare samt skelettbiologi är nödvändig. Erfarenhet från biomekanik, fluidisk, 3D bioreaktor samt skelettbiologi är meriterande.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform TEMPORARY_POSITION_MT_6
Tillträde 2019-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2102
Kontakt
  • Paul Bourgine, 046-2220771
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-06-23
Sista ansökningsdag 2019-08-04

Tilbake til ledige stillinger