Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att utveckla och tillämpa metoder för att uppskatta bindingsaffiniteter av små molekyler (t.ex. läkemedelskandidater) till biomakromolekyler. Vi kommer att fokusera på fri-energi-perturbationer och olika sätt att förbättra affinitetsuppskattningar med kvantmekaniska (QM) beräkningar, baserade både på minimerade strukturer och på simuleringar. Detta kommer att involvera molekyldynamiska simuleringar på både molekylmekanik (MM) och kombinerad QM och MM (QM/MM) nivå. Studenten kommer också att arbeta med dockning och scoring, molekylmekanik kombinerat med Poisson–Boltzmann och ytarea-solvation (MM/PBSA), samt med maskininlärningstekniker för att förbättra MM kraftfält eller semiempiriska QM beräkningar. Dessutom kommer studenten att arbeta med tolkningen av experimentella mätningar, t.ex. av NMR kemiska skift och entropier för NMR relaxationsexperiment. Detta kommer att involvera utveckling av empiriska metoder för att uppskatta NMR kemiska shift. Vi kommer att testa våra metoder på flera olika testsystem, både proteiner och host–guest system, ofta i blind-test tävlingar.  

Kvalifikationer

MSc eller civilingenjör i kemi, fysik, bioinformatik eller motsvarande.

Praktisk erfarenhet i teoretisk-kemiska metoder (kvantkemi, statistisk mekanik, molekyldynamik, fri-energi-perturbering, etc.) är meriterande, liksom programmeringserfarenhet och kurser i kvantmekanik, statistik mekanik, fysikalisk kemi, och matematik.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform TEMPORARY_POSITION_MT_6
Tillträde 2019-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2174
Kontakt
  • Ulf Ryde, +46462224502
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-06-13
Sista ansökningsdag 2019-07-04

Tilbake til ledige stillinger