Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vår grupp koncentrerar sig på undersökningen av cellulära signalvägar och patofysiologiska mekanismer, som ligger till grund för förändringar i vaskulär homeostas under högt blodtryck. För att identifiera potentiella målstrukturer för nya terapier studerar vi cellfunktioner i transgena modeller av hypertoni och hypertonirelaterade sjukdomar med hjälp av ett brett utbud av in vivo, in vitro och ex vivo metoder. Vi erbjuder ett projekt i en motiverad internationell forskargrupp, möjligheten att tillämpa ”state-of-the-art” tekniker och möjligheten att projektrelaterad forskning stannar hos våra samarbetspartner utomlands.

 

Kravprofil

Doktorsexamen i biokemi. Solid kunskap inom biokemi och organisk kemi och bevisad erfarenhet av neurobiologi. Tidigare praktisk erfarenhet av arbete med forskningsdjur (inkl. Stereotaktisk kirurgi, olika injektionsrutiner och beteendestest såsom ”Morris Water Maze”, Objekt och Placeringsigenkänning (NOR)) och förmågan att självständigt utföra omfattande ex vivo och in vitro analyser (inkl protein rening och analys med FPLC, isoelektrisk fokusering, radioaktiv märkning, RNA-proteindragning, in vitro-transkription och translation, molekylär kloning, reporteranalys, isolering av mikroRNA) i murin och mänsklig vävnad erfordras. Tidigare erfarenhet av lipid / sfingolipidutvinning (från komplex vävnad), HPLC och masspektrometri krävs. Goda engelska färdigheter (tal och skrift) krävs. Önskvärda tekniker innefattar Western blotting, qPCR och immunhistokemi.

Meriterande

God kunskap om spektrometrimetodutveckling betraktas som en förtjänst liksom tidigare erfarenhet av konfokal laserskanningsmikroskopi, produktion av lentivirala vektorer och lentiviraltransduktion och statistisk programvara (såsom GraphPad och SPSS). Kunskap i utvinning av specifika hjärnregioner, metodkompetens inom cerebral kärlberikningsteknik och förmåga att självständigt utveckla / validera metoder anses vara en förtjänst. Intresset för internationellt utbyte uppmuntras starkt. 

Arbetsuppgifter

Den anställde kommer att delta i ett forskningsprojekt för att undersöka de molekylära mekanismer som ligger till grund för de regenerativa effekterna av SphK2-hämning vid högt blodtryck. Projektet kommer huvudsakligen att utnyttja följande tekniker:

- in vivo-arbete (inkl. stereotaktisk operation, olika injektionsrutiner, beteendestestning inklusive Morris Water Maze, objekt- och placeringsigenkänning), och

- ex vivo-studier, inklusive histologiska och immunologiska metoder (kryosektion, färgning), fluorescens- och konfokal laserskanningsmikroskopi, protein- och nukleinsyrabiokemi (Proteinrening och analys med FPLC, radioaktiv märkning, RNA-proteindragning), lipid / sfingolipidutvinning

- in vitro-experiment (molekylär kloning, luciferasreporteranalyser, siRNA-medierad knockdown, isolering av mikroRNA)

 

Den framgångsrika sökanden förväntas självständigt utforma och utföra experiment, utföra statistiska analyser och tolka data.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Anställningsform TEMPORARY_POSITION_MT_6
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 191001
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2277
Kontakt
  • Anja Meissner, 046-2220000
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-20
Sista ansökningsdag 2019-07-04

Tilbake til ledige stillinger