Institutionen för kommunikation och medier

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kommunikation och medier är en dynamisk miljö som erbjuder internationellt orienterad forskning och undervisning av hög kvalitet inom medie- och kommunikationsvetenskap, mediehistoria, journalistik och retorik. Vi erbjuder utbildning från grund- till forskarnivå.Arbetsuppgifter

Undervisning utgör 80 % av anställningen, och resterande del utgörs av kompetensutveckling och administrativa uppgifter. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, undervisning i akademiskt skrivande och handledning av uppsatser på journalistutbildningen, handledning och examination av b-uppsatser på fortsättningskursen i MKV samt bedömning och handledning av skrivuppgift i akademiskt språkbruk på kursen Kommunikationens samhälleliga villkor på grundkursen i MKV. All undervisning, handledning och examination sker på svenska och gäller svenskt språkbruk, vilket ställer krav på mycket goda färdigheter i svenska språket, kunskaper om svensk grammatik och hur svenskan används i akademiska texter.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har:

 • masterexamen i journalistik, mkv eller motsvarande samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnen och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet samt
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Grund för bedömningen är:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Erfarenheter av att handleda och examinera B-uppsatser inom medie- och kommunikationsvetenskap är ett krav.
 • Erfarenhet av att stödja studenters skrivutveckling på svenska och/eller att ha undervisat i akademiskt skrivande är ett krav.
 • Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Anställningsform TEMPORARY_POSITION_3_6
Anställningen avslutas 2020-01-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-08-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 45
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2312
Kontakt
 • Johanna Müntzing, +46 46 222 4148
 • Sara Santesson, +46 46 222 8748
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-19
Sista ansökningsdag 2019-06-29

Tilbake til ledige stillinger