Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Vi utlyser nu med stöd från Crafoordska stiftelsen en tidsbegränsad forskartjänst på 50% under 1 år i projektet ”Varför skiljer sig högern och vänstern åt i upplevelsen av samhälleliga hot?”

Projektet undersöker vilka kollektiva samhällsrelaterade hot människor upplever och i vilken mån hotupplevelserna är relaterade till politisk uppfattning. Datainsamling sker framförallt genom enkäter och experimentella studier.

Arbetsuppgifter
Forskaren förväntas vara drivande i datainsamling, dataanalys och avrapportering av resultat i internationella vetenskapliga tidskrifter i psykologi. Tidigare erfarenhet av motsvarande forskning inompolitisk psykologi.

Kvalifikationer
Krav:

• Doktorsexamen i psykologi

• God kunskap i statistisk analys.

• Erfarenhet av strukturell ekvationsmodellering, principalkomponentanalys, konfirmatorisk faktoranalys, multinomial logistisk regression, multilevel modeling och multidimensionell skalning.

• Erfarenhet av den typ av politisk-psykologisk forskning som projektet berör.

• Goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Meriterande:

• Kunskap i ytterligare språk är meriterande

Anställningsform TEMPORARY_POSITION_MT_6
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2356
Kontakt
  • Anna Melin Iqbal, 046 222 8769
  • Prof. Fredrik Björklund, Projektledare , 046 222 8775
Publicerat 2019-06-24
Sista ansökningsdag 2019-07-04

Tilbake til ledige stillinger