Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Denna postdoktor-utlysning är en del av ”Pushing the Boundaries of Peace Research - Reconceptualizing and Measuring Agonistic Peace” (PUSHPEACE), ett femårigt forskningsprogram som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond, med docent Lisa Strömbom som projektledare.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas bedriva 80% forskning och 20% undervisning under två år. Syftet med PUSHPEACE är att bidra med ny empirisk och konceptuell utveckling inom området freds- och konfliktforskning. Det sammanfogar institutionella och identitetsaspekter av konflikter i ett analytiskt ramverk som syftar till att öka vår förståelse för omständigheterna under fredsprocesser som kan bidra till att främja agonistisk fred. Projektet arbetar jämförande på flera samhälleliga nivåer och studerar gränslandet mellan antagonistiska och agonistiska relationer på gräsrots-, mellan- och elitnivå i Colombia, Israel-Palestina och Nordirland.

Kvalifikationer
Postdoktorn skall bidra empiriskt till projektet genom att med kvantitativa metoder undersöka projektets tre fall, helst genom både enkätundersökningar och analyser av sociala medier. Det är därför viktigt att kandidaten har omfattande erfarenhet av surveymetodik och samt även gärna av Data Science. Det anses dessutom vara en merit om den sökande har erfarenhet av att arbeta med surveyexperiment och/eller NLP (Natural Language Processing/naturlig språkbehandling). Den sökande skall ha en ämnesmässig bakgrund inom samhällsvetenskap, helst inom områdena internationella relationer eller freds- och konfliktvetenskap. Postdoktorn kommer att bedriva sin forskning oberoende av och i samarbete med de andra forskarna i PUSHPEACE-projektet och förväntas bidra till studiens bredare jämförande syfte. För ytterligare information om projektet se: https://www.svet.lu.se/sites/svet.lu.se/files/pushpeace-lisa-projekbeskrivning.pdf.

Kravprofil
För att vara behörig till en tjänst som postdoktor skall doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Treårsgränsen kan förlängas om det finns särskilda skäl. https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning-190618.pdf

Sökande som ännu inte slutfört sina doktorandstudier är välkomna att söka men måste visa intyg som styrker att de kommer att ha erhållit sin doktorsexamen senast den första anställningsdagen som postdoktor.

Villkor
En postdoktor anställs tillsvidare, dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Ansökningsförfarande
Din ansökan måste innehålla (a) ett brev som innehåller en redogörelse som beskriver de kvalifikationer som skulle göra det möjligt för dig att utföra den forskning som anges ovan, (b) ett CV, (c) ett eller två skrivprover av artikellängd (cirka 8000-10 000 ord), av vilka åtminstone en bör vara ensamförfattad, samt (d) två rekommendationsbrev.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1974
Kontakt
  • Lisa Strömbom, docent, projektledare, +46 46 222 45 53, Lisa.strombom@svet.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 46 222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 46 222 93 62
Publicerat 2020-06-09
Sista ansökningsdag 2020-08-30

Tillbaka till lediga jobb