Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Monoklonala antikroppar (mAbs) är konstruerade proteiner som kan fungera som ersättande antikroppar i immunsystemet. På grund av deras stora potential i t. ex. cancerbehandling lockar de enorm uppmärksamhet från läkemedelsindustrin. Samtidigt är formuleringen av injicerbara mAb-lösningar med hög koncentration mycket utmanande eftersom den ofta är starkt begränsad på grund av hög turbiditet och/eller hög viskositet. 

I detta projekt syftar vi till att etablera ett tillvägagångssätt för att förstå ursprunget till detta beteende och att förutsäga det från lågkoncentrationsdata och mAb-molekylstruktur. Den postdoc vi söker kommer att tillämpa en mängd olika statiska och dynamiska spridningstekniker (baserade på ljus och röntgenstrålar) på mAb-prover, inklusive statisk och dynamisk ljusspridning (SLS/DLS), röntgenspridning (SAXS) och röntgenfotonkorrelationsspektroskopi (XPCS), och analysera data. Han/hon kommer också att utföra mikroreologiska experiment, etablera mAb-fasdiagram och nära samarbeta med simulatorer och teoretiker i ett samordnat arbete för en bättre förståelse av det komplexa lösningsbeteendet för mAbs.

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Projektet kommer utföras vid Lunds universitet, Sverige, avdelningen för fysikalisk kemi.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift,
 • PhD i Soft Matter Physics, biofysik, fysikalisk kemi eller liknande med en stark biofysikalisk/biokemisk bakgrund,
 • Erfarenhet av protein- och kolloidvetenskap,
 • Erfarenhet av spridningstekniker applicerade på mjuka och biologiska material,
 • Erfarenhet av analys av spridningsdata,
 • Erfarenhet i samarbete med teoretiker och simulatorer,
 • Erfarenhet av beredning och hantering av proteinprover. 

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet,
 • Pedagogisk förmåga. 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2021-11-19 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) och som gäller från 2022-02-01. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla: 

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista,
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor),
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser,
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-06-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/1122
Kontakt
 • Peter Schurtenberger, peter.schurtenberger@fkem1.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-04-06
Sista ansökningsdag 2022-05-18

Tillbaka till lediga jobb