Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Statsvetenskapliga institutionen utlyser en tvåårig anställning som postdoktor med inriktning mot Agenda 2030, hållbar utveckling och privat-offentliga partnerskap i global styrning. Tjänsten är placerad vid Statsvetenskapliga institutionen. En postdoktortjänst inom samma program är utlyst vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholm Universitet. Sista ansökningsdag är 1 oktober 2022. 

Projektbeskrivning
Postdoktorns forskning kommer att bedrivas inom ramen för forskningsprogrammet Transformativa partnerskap för hållbar utveckling. En analys av synergier, effektivitet och legitimitet av FNs partnerskap och samverkansinitiativ i förverkligandet av de globala målen och Agenda 2030, Transformative Partnerships 2030 vilket är finansierat av Formas. Programmet leds av Professor Karin Bäckstrand vid Stockholms universitet och Institutet för Framtidsstudier tillsammans med Magdalena Bexell och Kristina Jönsson vid Lunds universitet och forskare vid Vrije Universiteit i Amsterdam. Projektets övergripande syfte är att studera om, hur och när FNs partnerskap och samverkansinitiativ med aktörer såsom stater, näringslivet, städer och civilsamhället kan bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen samt fungera som ett medel för att påskynda transformativa förändringar i riktning mot hållbarhet. Programmets frågeställningar kommer att besvaras genom en kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder och omfattar privat-offentliga partnerskap och projekt som bedrivs i olika delar av världen och syftar till att uppfylla FN:s miljörelaterade, sociala och ekonomiska globala hållbarhetsmål. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter inom ramen för postdoktoranställningen är i första hand forskningsrelaterade och innefattar datainsamling av flera slag, analys och spridning av resultat via vetenskapliga tidskrifter och konferenser samt samarbete med övriga projektdeltagare. Forskningen ska inriktas på privat-offentliga partnerskap för hållbar utveckling under FN:s globala hållbarhetsmål (SDGs), framför allt med avseende på partnerskapens bidrag till genomförandet av hållbarhetsmålen och relaterade frågor om legitimitet, ansvarsutkrävande och meta-styrning. Därtill förväntas postdoktorn delta i viss projektkoordinering och rapportering. Anställningen innefattar 80% forskning och 20% undervisning och/eller administrativa uppgifter. 

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder 
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker kandidater med en doktorsexamen i statsvetenskap eller motsvarande och med en bakgrund i internationell politik, miljö-och hållbarhetspolitik, utvecklingstudier och/eller policystudier. Erfarenhet från tidigare studier av FN och global hållbarhetsstyrning, Agenda 2030 och privat-offentliga partnerskap är en merit. Särskild meriterande är erfarenhet av kvalitativ metod såsom jämförande kvalitativ metod, då programmet kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder. Ytterligare meriterande är förmåga att arbeta i en internationell forskargrupp och att kommunicera forskningsresultat till beslutsfattare och allmänhet. Kandidaten måste ha goda färdigheter i akademiskt skriven engelska.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till minst två år med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter. Tillträde tidigast i november 2022 eller enligt överenskommelse.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. 

Ansökan
Du söker anställningen via Lund universitets rekryteringssystem. Varbi Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
•    dina kontakt- och personuppgifter
•    din högsta examen
•    dina språkkunskaper
•    kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
•    personligt brev
•    CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
•    projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet 
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
•    kopia av bevis på doktorsexamen
•    eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
•    egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). 

Välkommen med din ansökan!

Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 november eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2811
Kontakt
  • Docent Kristina Jönsson, projektdeltagare , Kristina.Jonsson@svet.lu.se
  • Docent Magdalena Bexell, biträdande prefekt , Magdalena.Bexell@svet.lu.se
  • Personalsamordnare Marie Persson , Marie.Persson@svet.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2022-08-25
Sista ansökningsdag 2022-10-01

Tillbaka till lediga jobb