Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på både grund- och mastersnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.

Postdoktor i ekonomisk historia

Ämnesområde: Ekonomisk historia

Ekonomisk-historiska institutionen utlyser en tjänst som postdoktor inom forskningsprojektet ‘The legacy of a settler colony: Quantitative panel studies of the political economy of the Cape Colony’. Programmet är finansierat av Riksbankens Jubeliumsfond. 13 forskare från Sverige, Sydafrika, Holland och USA samt fem forskarassistenter baserade i Sydafrika är för närvarande verksamma i forskningsprogrammet.

Forskningsprogrammet leds av docent Erik Green. Det huvudsakliga syftet med forskningsprogrammet är att bidra till den både omfattande och växande litteraturen kring europeisk kolonialism och global ojämlikhet. Vi gör detta genom att för första gången använda stora databaser och maskininlärningstekniker för att analysera den gradvisa utvecklingen av Kapkolonin (nuvarande Sydafrika), dess institutioner och deras effekter på tillväxt, levnadsförhållanden och ojämlikhet. Studierna möjliggörs genom skapandet av den mest omfattande individdatabasen i global syd – The Cape of Good Hope Panel database. Databasen innehåller ekonomisk och demografisk information för den europeiska bosättarbefolkningen i Kapkolonin under nästan 200 år (1660-1840).

Arbetsuppgifter

Postdoktor är en anställning som ska ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ska anställningen ge utrymme för meritering inom forskning.

Postdoktorn kommer att arbeta tätt tillsammans med ett handledarteam. Postdoktorn förväntas att utarbeta och använda strategier för att länka samman de olika historiska källorna. Hon/han förväntas även producera forskningsartiklar som i stor utsträckning är relaterade till teman som ekonomisk utveckling, levnadsstandard och ojämlikhet.

Postdoktorn måste vara villig att interagera med studenter och att aktivt delta i gemensamma aktiviteter vid Ekonomisk-historiska institutionen. Anställningen innebär en begränsad mängd undervisning och/eller handledning av kandidat- och magisteruppsatser. Undervisningen kan uppgå till högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska möjlighet även ges till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tre veckor.

Behörighet

För att vara kvalificerad för anställning som postdoktor måste den sökande ha doktorsexamen i ekonomisk historia eller annan relevant disciplin (till exempel nationalekonomi, sociologi, ekonomisk geografi, statistik, historia).

Främst den kommer i fråga som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter.

Ansökningar kommer även att accepteras från personer som ännu inte har avslutat sin doktorsexamen, men detta villkor måste vara uppfyllt senast tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Grunderna för bedömning

Vetenskaplig förmåga är det främsta kravet på anställning, men även pedagogisk förmåga bedöms. Kandidaten måste ha visat en hög grad av forskningsexpertis, vilket framgår av kvaliteten på doktorsavhandling och/eller publikationer. Därtill måste kandidaten uppvisa dokumenterad erfarenhet av att arbeta med större databaser och länkningsstrategier samt erfarenhet av att arbeta med R, Python eller liknande. 

Utvärderingen kommer att ta hänsyn till personliga kvaliteter, såsom akademiskt oberoende, samarbetsvilja och kommunikationsförmåga.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på heltid, två år.  Anställningen som postdoktor regleras i ett centralt kollektivavtal.

Ansökan

Anställningen söks online. Klicka på knappen ”Sök jobbet” i annonsen.

Ansökan ska skrivas på engelska och måste innehålla:

  1. Följebrev
  2. Curriculum Vitae
  3. Publikationslista
  4. Intyg, referenser mm

Om oss

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Friskvårdsersättning och betald friskvårdstimme är självklarheter. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss, Jobba hos oss

Övrigt

Sista ansökningsdag 7 juni 2023.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Typ av anställning: Tidsbegränsning, två år

Omfattning: 100%

Plats: Ekonomiska Historiska institutionen, Lund

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/855
Kontakt
  • Erik Green, 046-2223667
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-04-24
Sista ansökningsdag 2023-06-07

Tillbaka till lediga jobb