Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Arbetsplatsen

Den blivande postdoktorn kommer att anställas inom ämnet antik och bysantinsk grekiska vid SOL (Språk- och litteraturcentrum). Ämnet ingår organisatoriskt i sektion 3 tillsammans med franska, italienska, latin, nygrekiska, rumänska och spanska. Antik och bysantinsk grekiska på LU ingår i samarbete med flera universitet i Sverige och internationellt, särskilt med projektetet Retracing Connections (retracingconnections.org;). Under åren 2024–27 deltar både nygrekiska och antik och bysantinsk grekiska i forskarskolan DigPhil i samarbete med Uppsala och Stockholm. Därutöver finns stort intresse inom forskarmiljön inom områden som omskrivning/översättning och den litterära tillgången generellt samt i filosofiska/idéhistoriska teman, både i antik och bysantinsk litteratur.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som postdoktor i antik och bysantinsk grekiska kommer du att ägna dig åt ditt eget projekt samt delta i seminarier, aktiviteter och samarbeten inom antik och bysantinsk grekiska på SOL. Du kommer att ha din arbetsplats inom sektionen och att delta i seminarier, akademiska samarbeten, planeringsmöten och utföra vissa administrativa uppgifter. I anställningen kan ingå resor och konferensverksamhet. Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

 • Avlagd doktorsexamen, eller motsvarande utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i antik och/eller bysantinsk grekiska. Detta krav ska vara uppfyllt senast två månader efter ansökningstidens utgång och den sökande ansvarar själv för att inom denna tid komplettera sin ansökan med dokumentation som styrker avlagd doktorsexamen. Kompletteringen mailas till biträdande prefekt Henrik Rahm (för mailadress se universitetets hemsida: https://www.sol.lu.se/person/HenrikRahm/). Anställningen är en så kallad meriteringsanställning med syfte att fungera som ett inledande steg i karriären. Främst bör därför den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år innan sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl så som sjukdom, föräldraledighet, fackliga förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag kan examen ha avlagts tidigare. I sådana fall ska intyg om detta insändas i samband med ansökan.
 • Goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Meriterande för anställningen är i fallande ordning

 • Erfarenhet av forskning inom såväl antik som bysantinsk grekiska.
 • Visad förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel.
 • Erfarenhet av att delta i forskningsprojekt efter disputationen.
 • Visad förmåga att söka externa forskningsmedel.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, kollektivavtal slutet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S och Saco-S, 2021-11-19.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss.

Så här söker du

Ansökan ska innehålla följande:

 • curriculum vitae (CV) samt kopia på doktorsexamen
 • publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
 • undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

 Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

 • syfte och frågeställning
 • teori och metod
 • relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets   internationellt viktigaste arbeten
 • tidsplan och förväntade resultat
 • den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet. 

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1387
Kontakt
 • Henrik Rahm, biträdande prefekt, https://www.sol.lu.se/person/HenrikRahm/
 • Petra Bernardini, sektionsföreståndare, https://www.sol.lu.se/person/PetraBernardini/
 • Sofia Kvarnbo, rekryteringskoordinator, https://www.ht.lu.se/person/SofiaKvarnbo/
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2023-07-03
Sista ansökningsdag 2023-09-14

Tillbaka till lediga jobb