Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

De terrestra ekosystemens upptag och emissioner av kol styrs av hur vegetationen och markens mikroorganismer reagerar på det generella klimatet men även av enskilda väderhändelser. De senaste årens forskning indikerar att kolflöden som triggas av växlingar i vädret, mellan perioder av torka och nederbörd, kan dominera i det totala utbytet av kol mellan mark och atmosfär. Dessa kortsiktiga flödesvariationer är dock fortfarande sparsamt utforskade, sällan kvantifierade och berörs inte heller i någon större utsträckning i litteraturen. Detta projekt syftar till att belysa denna fråga genom att använda en integrerad analys baserad på omtolkning av kolflödesdata på ekosystemnivå med s.k. ”eddy-covariansteknik”.

De huvudsakliga delmomenten i projektet rör i) karakterisering av de oproportionerliga CO2-pulserna som induceras av nederbörd i olika typer av klimat ii) identifiering av de mekanismer som styr dem och iii) kvantifiering av dessa kortsiktiga flödespulsers andel av den årliga kolbudgeten för de aktuella ekosystemen. Projektet kommer att utgöra ett signifikant bidrag till förståelsen av hur flödena styrs av frekvensen och intensiteten i de aktuella väderhändelserna och därmed öka möjligheterna till att förstå och prediktera klimatförändringens effekter på terrestra ekosystem och på deras kolbalans.

Anställningen kommer att vara lokaliserad till Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet och inkluderar en vistelse på upp till tre månader vid Göteborgs universitet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet: huvudsakligen att analysera och karakterisera regninducerade kolflöden i eddy-covariance data samt att förbättra metoder för att kvantifiera deras bidrag till ekosystemens kolbudgetar.
 • Delta i aktiviteter organiserade av forskningsmiljön BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate).
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Aktivt söka forskningsfinansiering.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom atmosfärsvetenskap, miljövetenskap, naturgeografi, ekosystemvetenskap, ekologi, klimatvetenskap, markvetenskap eller liknande och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Krav:

 • Fördjupad och väl underbyggd erfarenhet som innefattar mätningar och analys av växthusgasdata baserat på eddy-covariansteknik. Här ingår också erfarenhet av att använda s.k. ”flux-partitioning”-algoritmer.
 • Viss erfarenhet av mätningar och analys av data baserade på kyvett-tekniker,
 • Erfarenhet av att hantera och analysera stora datamängder,
 • Goda kunskaper i Phyton, R eller Matlab,
 • Förmåga till att utveckla och genomföra oberoende och högkvalitativ forskning,
 • Publikationer i internationella, vetenskapligt granskade tidskrifter (ledande roll)
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Fördjupad och väl underbyggd erfarenhet som innefattar mätningar och analys av växthusgasdata baserat på eddy-covariansteknik prioriteras.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista (max 5 sidor).
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2104
Kontakt
 • Maj-Lena Finnander Linderson, maj-lena.finnander_linderson@nateko.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-06-21
Sista ansökningsdag 2023-09-01

Tillbaka till lediga jobb