Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Detta projekt syftar till att undersöka hur offentliga aktörer, på kommunal och regional nivå tillsammans med leverantörer av transporttjänster, genom delning och samverkan kring data kan möjliggöra en ökad samlastning och ruttoptimering, till exempel genom maskininlärning, med tillhörande ekonomiska och miljömässiga vinster. Projektet fokuserar på vilken roll de offentliga aktörernas har i datadelningen, både mellan varandra och med de privata aktörerna inom dess lokala eller regionala s.k. öppna data-ekosystem. 

Ett dataekosystem är ett nätverk av aktörer som har ett gemensamt intresse för specifika data och stöds av en underliggande teknisk plattform för datadelning som gör det möjligt att t.ex. hitta, arkivera, publicera, konsumera eller återanvända data samt att främja innovation, skapa värde eller stödja nya företag. Projektet har sin utgångspunkt i teknikens möjligheter och fokuserar på samspelet mellan tekniska, organisatoriska och juridiska frågor.

Doktorandtjänsten finansieras av Trafikverket inom ramen för deras Triple F-program (Fossile Free Freight) och innebär fallstudier, följeforskning av och samverkan med kommuner och regioner, till stor del genom kvalitativa forskningsmetoder. Projektet genomförs i samverkan mellan Lunds universitet och RISE (Research Institutes of Sweden) med handledning från båda parter.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt, konferenser och seminarier, som forskarutbildningskurser. Forskarutbildningen omfattar 4 års heltidsstudier, motsvarande 240 högskolepoäng, varav 90 är forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för datavetenskap uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller 
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik. 

(Behörighetskravet enligt punkt 1 kan till exempel uppfyllas med en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi med inriktning på minst 60 högskolepoäng mot programvara eller digitalisering).

Övriga krav

 • Intresse för och goda kunskap om samspelet mellan tekniska, organisatoriska och juridiska frågor. 
 • Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk, i tal och skrift, eftersom myndighetsspråket vid Trafikverket är svenska.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift för den vetenskapliga processen.
 • Förmåga att arbeta både enskilt och i små grupper.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • God förståelse för samspelet mellan ekonomi och digitalisering.
 • Vilja och förmåga till samverkan med omgivande samhälle.
 • Relevant arbetslivserfarenhet kopplat till transporttjänster eller datadelning.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Urval kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan. Alla ansökningar kommer att beaktas. Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2361
Kontakt
 • Per Runeson, per.runeson@cs.lth.
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-07-03
Sista ansökningsdag 2023-09-30

Tillbaka till lediga jobb