Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen (LTH)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Centrum för Molekylär Proteinvetenskap (CMPS), institutionen för Kemi, riktar sin forskning mot områdena biokemi, molekylär biofysik, strukturbiologi, samt fysikalisk och teoretisk kemi. Vi studerar biologiska och designade proteinsystem med både klassiska och avancerade tekniker inklusive optisk och NMR-spektroskopi, ytplasmonresonans, ljusspridning, kryo-elektron- och fluorescensmikrokopi samt röntgenkristallografi. Du kommer att ingå i Kristine Steen Jensens och Sara Linses forskargrupper vid CMPS. Arbetet fokuseras på utveckling av NMR-metodik för studier av proteiners aggregering och amyloidbildning.

Särskild ämnesbeskrivning

Biofysikalisk kemi involverar forskning som riktar sig mot molekylära frågeställningar i biologiska system. Experimentella och teoretiska metoder och angreppsätt har ofta sina ursprung i fysik. Forskning inom biofysikalisk kemi vid avdelningarna för Biofysikalisk Kemi och Biokemi och Strukturbiologi (Kemiska Institutionen) inkluderar experimentella och teoretiska studier av mjuk och biologisk materia. Speciellt kan nämnas forskning rörande proteiners självassociation, samt co-aggregering och växelverkan med andra relevanta biomolekyler. Projektet fokuserar på i) förståelse av hur små post-translationella modifieringar påverkar amyloidbildning av superoxid dismutas 1, associerat med amyotrofisk lateral skleros, och ii) en klass chaperoner som genom interaktioner ökar lösligheten hos andra proteiner (klienter) och därmed motverkar aggregering och amyloidbildning.  Arbetet fokuseras på utveckling av NMR-metodik för studier av dessa system samt transienta oligomera former. 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetet kommer att fokuseras på användningen av NMR-spektroskopi för att studera proteiners amyloid-bildningsreaktioner i lösning med fokus på NMR diffusionsmetoder för komplexa system och NMR-relaxationsmetoder.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Experimentella studier av superoxid dismutas 1 felveckning och aggregering med NMR spektroskopi. Målet är att identifiera specifika kontakter och strukturomvandlingar som styr oligomerbildning som funktion av löningsförhållandena och specifika sidokedjemodifikationer, samt dess koppling till amyloidbildning.
 • Experimentella studier av chaperoners självassociation, chapeon-klient-interaktioner samt samaggregering med amyloidbildande proteiner. Målet är att karaktärisera och förstå fundamentala protein-protein-interaktioner samt ökningen av klienters löslighet från ett molekylärt perspektiv m h a NMR-spektroskopi. Bestämning av storleksfördelsning, jämviktslägen, ev. kinetisk styrning, energibarriärer och koaggregatstrukturer kan ingå.

Du kommer att ha speciellt ansvar för metodutveckling inom NMR, samt implementering, datainsamling och analys. 

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Du uppfyller kraven för anställningen om du har:

 • En doktorsexamen inom biofysikalisk kemi med NMR-spektroskopi som huvudmetod.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Utmärkt kunskap och dokumenterad expertis inom experimentell lösnings NMR för proteiner.
 • God skicklighet i programmering (python or MATLAB). 
 • Förmåga att arbeta självständigt och formulera och angripa vetenskapliga frågor 

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

 • Förmåga att arbeta självständigt
 • God samarbetsförmåga
 • Erfarenhet av proteinrening.
 • Erfarenhet som bihandledare och mentor av kandidat eller masterstudent.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt 

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år (24 månader) och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl. publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)”.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2622
Kontakt
 • Kristine Steen Jensen, +46462228243, kristine.steen_jensen@bpc.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-09-05
Sista ansökningsdag 2023-09-19

Tillbaka till lediga jobb