Lunds universitet, avd för medicinsk strålningsfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Avdelningen för medicinsk strålningsfysik är engagerad i forskning och utbildning inom joniserande och icke-joniserande strålning, och dess användning framför allt i medicinska applikationer. Våra huvudområden är strålterapifysik, magnetresonansavbildning, röntgenfysik och nuklearmedicinsk fysik.

Vi söker nu en doktorand i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot strålterapifysik.

Ämnesbeskrivning
Strålbehandling är idag en av de viktigaste behandlingsformerna mot cancer. Strålningsresistenta tumörer utgör fortfarande ett problem på grund av den omgivande friska vävnadens begränsade tolerans mot biverkningar. Pre-klinisk forskning har dock visat att strålning som ges med mycket hög intensitet under en bråkdel av en sekund, så kallad FLASH-strålbehandling, kan minska biverkningarna på den friska vävnaden, medan effekten mot tumören bibehålls. Detta projekt går ut på att överföra dessa lovande forskningsrön från grundläggande pre-klinisk forskning till kliniska försök genom att utveckla, implementera och utvärdera nya dosimetriska metoder för att planera och genomföra FLASH-strålbehandling på ett säkert sätt i kliniken.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser Forskningsuppgiften kommer huvudsakligen att vara inriktad på utveckling av dosimetriska metoder för klinisk implementering av FLASH-strålbehandling. Arbetet omfattar även experimentell radiobiologi och pre-klinisk radioterapi, samt utveckling matematiska modeller för att beskriva de experimentella resultaten från radiobiologiska försök. Den anställde kommer att arbeta i nära samverkan med andra forskare och forskargrupper som utnyttjar avancerade strålkällor i olika radiobiologiska forskningsprojekt. I arbetsuppgifterna ingår också medverkan i undervisningen på Sjukhusfysikerprogrammet och annat institutionsarbete (max 20 %).

Inriktningen för projektet ligger inom delområdet Strålterapifysik och verksamheten är förlagd vid Avdelningen för medicinsk strålningsfysik i Lund.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk strålningsfysik har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet forskarutbildning i medicinsk strålningsfysik uppfyller den som har avlagt sjukhusfysikerexamen (eller motsvarande utländsk examen), alternativt fullgjort annan högskoleutbildning för grundläggande behörighet (240 högskolepoäng) och inom denna utbildning har genomgått kurser som till minst 60 högskolepoäng har direkt relevans för doktorandens utbildning på forskarnivå och genomfört ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng.

Övriga krav:

 • goda kunskaper inom dosimetri, strålterapi och dosplanering

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • kunskaper inom radiobiologi
 • genomfört examensarbete i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot strålterapifysik
 • legitimation som sjukhusfysiker, då projektet delvis kommer att utföras på klinisk utrustning i sjukhusmiljö
 • dokumenterad erfarenhet av klinisk strålterapifysik
 • goda kunskaper i engelska

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska göras online och innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2735
Kontakt
 • Crister Ceberg, professor, +46725453805
 • Helena Skönvall, HR-partner, helena.skonvall@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-08-31
Sista ansökningsdag 2023-09-30

Tillbaka till lediga jobb