Lunds universitet, LTH, Inst. för processteknik och tillämpad biovetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Avdelningen för kemiteknik är nyskapande inom separationsteknik och reaktionsteknik och är en del av Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE). Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på energi- och kostnadseffektiva processer.
Samarbeten med industri och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.
Våra studenter och anställda upplever en trevlig och inkluderande miljö på avdelningen.

Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) omfattar ett brett spektrum av industriellt relevanta forskningsområden, inklusive exempelvis växtbaserade köttanaloger, koldioxidinfångning samt formulering av biologiska läkemedel. Tjänsten är en gemensam tjänst mellan Livsmedelsbioprocess-gruppen och Membran-gruppen vid institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap. Livsmedelsbioprocess-gruppen är en av de ledande grupperna i Sverige och valorisering av växtbaserade proteiner är ett av gruppens nyckelforskningsområden, medan Membran-gruppen är den mest etablerade membranforskningsgruppen i Sverige och har med MemLab – Forsknings- och utvecklingscenter för industriell membranprocess – en utmärkt infrastruktur för att utveckla och optimera membranprocesser från labb till pilotskala.

Projektet är en del av Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Doctoral Networks 2022 Mem-Fast - Membranes as Enablers for Future Biorefineries: from Fabrication to Advanced Separation Technologies.

Ämnesbeskrivning


Projektet kommer att fokusera på reduktion av fytinsyra och extraktion samt koncentrering av proteiner från oljefröpresskaka (raps och hampa) och havrefiberrester genom membranfiltrering. Oljefröpresskaka är en biprodukt från produktion av vegetabilisk olja och havrefiberrester är en biprodukt  från havredrycksproduktion. För närvarande begränsar höga fytinsyrakoncentrationer användningen av biströmmarna, t.ex. inom livsmedelsindustrin, eftersom fytinsyra korsbinder med mineraler, med speciellt hög affinitet för järn, och  därför kan höga koncentrationer av fytinsyra orsaka järnbrist hos konsumenterna. Projektet kommer att kombinera membranprocesser med milda proteinextraktionsmetoder för att minska fytinsyrahalten. Ultrafiltrering med diafiltrering kommer att användas för att koncentrera och rena proteinet, medan omvänd osmos kommer att användas för att koncentrera fytinsyran. Vidare kommer FO membran och elektrodialys att utforskas som koncentrations- och reningsalternativ. Det proteinrika retentatet kommer att testas för extrudering till köttanaloger, medan avskild, koncentrerad, och renad fytinsyra har stor potential som råvara för tandvårds- och läkemedelsindustrin.

Arbetsuppgifter

Doktorandernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kommer även att innefatta undervisning och andra institutionsbaserade uppgifter (högst 10%).

Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna:

 • Litteraturstudie av tillgänglig vetenskaplig litteratur om forskningsämnet och samanställning i en rapport/artikel.
 • Definiera processparametrarna för avlägsnande och återvinning av fytinsyra och proteiner från oljefröpresskaka.
 • Optimering av membranförhållandena för proteinåtervinning och rening.
 • Integrera membranprocesser i den nuvarande proteinåtervinningsprocessen i pilotskala.
 • Utvärdera bearbetningsstrategi med avseende på fytinsyrareduktion.
 • Bedöma effekten av membranprocesser via textur och smak av köttanaloger.

Behörighet

En person uppfyller de allmänna behörighetskraven för kurser och utbildningar på forskarnivå om den sökande:

 • har tilldelats examen på avancerad nivå, eller
 • har uppfyllt kraven för kurser som omfattar minst 240 hp varav minst 60 hp avlagts på avancerad nivå, eller
 • har förvärvat väsentligen motsvarande kunskaper på annat sätt i Sverige eller utomlands.

En person uppfyller de specifika behörighetskraven för studier på forskarnivå inom kemi-. bio- eller livsmedelsteknik om den sökande har:

 • ett specialiserat projekt om minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnet eller
 • examen t.ex civilingenjörsexamen, magisterexamen eller annan jämförbar examen relevant för ämnesområdet.

Ytterligare krav:

 • inte har vistats i Sverige eller utfört forskningsarbete vid LU eller vid någon annan svensk organisation mer än högst 12 månader under de senaste tre åren.
 • Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska, då stora delar av forskningsarbetet kommer att utföras på engelska.
 • God laborationsvana.

Bedömningsgrunder


Urval till forskarutbildning baseras på studentens potential att dra nytta av sådana studier. Bedömningen av potential görs i första hand utifrån akademiska resultat från grund- och avancerad nivå. Särskild uppmärksamhet ägnas åt följande: 

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för examensarbetet och studieämnet.
 2. Bedömning av förmåga att arbeta självständigt samt att formulera och ta itu med forskningsproblem.
 3. Skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
 4. Annan erfarenhet relevant för forskarutbildningen, t.ex. professionell erfarenhet.

Andra bedömningskriterier:

 • Kunskaper om livsmedelsbearbetning och analystekniker relaterade till livsmedel.
 • Erfarenhet av upprening av vegetabiliska proteiner i såväl labbskala som pilotskala
 • Erfarenhet av praktiskt arbete i pilotskala t.ex dekanter, höghastighetsseparator, extruder, torkprocesser m.m.
 • Erfarenhet av arbete med membran eller andra separationsprocesser.
 • Erfarenhet av att bygga/montera utrustning i labb/pilotskala.
 • Kunskaper om modellering och programmeringsfärdigheter inom t.ex. Python C/C++, MATLAB och/eller LabView.

Hänsyn ska även tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökande genom erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att framgångsrikt genomföra forskarutbildningen.

Vi erbjuder


Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Övrigt


Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsförlagt arbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 4,5 år (dvs. max 10 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.4.


Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Senast 2024-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1252
Kontakt
 • Frank Lipnizki, Professor, +46 46 222 82 92, frank.lipnizki@ple.lth.se
 • HR Admin. Mia Hedin, mia.hedin@ple.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2024-04-17
Sista ansökningsdag 2024-05-08

Tillbaka till lediga jobb