Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vi erbjuder en fullt finansierad två-årig postdoktoranställning i programmeringsverktyg. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap vid LTH, Lunds universitet [1], och finansieras Wallenberg Autonomous Systems and Software Programme (WASP).

Vi söker en välmeriterad kandidat för att stärka pågående forskningsprojekt om programmeringsverktyg och domänspecifika språk, inom ett eller flera av följande fokusområden:

 • Automatisk källkodsförbättring eller refaktorisering
 • Domän-specifika språk för prestandaanalys av programvara
 • "Smarta" modulsystem, som använder program- och prestandaanalys

Kandidater bör ha en bakgrund i forskning om programmeringsverktyg, kompilatorer, domänspecifika språk, eller närliggande områden. Erfarenheter av deklarativ programmering, programtransformation, klon-detektion, design av modul/komponentsystem eller maskininlärning är en fördel. Kandidater bör ha substantiell programmeringserfarenhet och expertis i åtminstone två av följande områden:

 • Objekt-orienterad programmering
 • Programanalys
 • Prestandaanalys av program

Vad vi erbjuder:

 • En kreativ, mångsidig och kollaborativ arbetsmiljö i ett av världens mest innovativa och attraktiva områden [2].
 • Möjlighet till tvärvetenskapliga samarbeten inom WASP [3].
 • Möjligeter att delta i internationella forskningskonferenser och få ett världsomfattande kontaktnät.
 • Särskild finansiering av resor och utrustning.
 • Konkurrenskraftig lön.
 • Möjlighet att medverka vid handledning av doktorander och att arbeta med forskningsansökningar.

[1] http://cs.lth.se/

[2] http://www.lunduniversity.lu.se/about/work-at-lund-university/why-work-at-lund-university

[3] http://wasp-sweden.org/

Ämne

Programmeringsverktyg

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Forskning inom ämnesområdet innefattar konceptualisering av forskningsinsatserna, implementation, publicering av resultat samt biträdande handledning av doktorander och examensarbetare i relaterade projekt. Dessutom förväntas postdoktorn att hjälpa till med att skriva forskningsansökningar, att samarbeta med industrin och externa forskare, och att arbeta med administration kopplat till dessa arbetsuppgifter.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Publikationsmeriter inom ämnesområdet. Utmärkta programmeringsfärdigheter.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen, och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din forskningsbakgrund. Se till att beskriva relevant erfarenhet i färdigheterna som finns listade i kravprofilen ovan. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2909
Kontakt
 • Prof Görel Hedin, Stf prefekt, +46462229644
 • Dr Christoph Reichenbach, handledare, christoph.reichenbach@cs.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-09-13
Sista ansökningsdag 2017-10-20

Tillbaka till lediga jobb