Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskningsområdena galax- och planetbildning utvecklas snabbt tack vare stora mängder observationsdata och alltmer kraftfulla superdatorer. Finansiering har erhållits från Knut och Alice Wallenberg (KAW)-stiftelsen och European Research Council (ERC) till att anställa två doktorander i teoretisk och numerisk astrofysik vid Lunds observatorium, med fokus på planet- och galaxbildning.

Arbetsuppgifter

Doktoranderna kommer att arbeta inom följande ämnen:

- Planeter (med Anders Johansen) (1) utvecklingen från partiklar till stenar i protoplanetära diskar, (2) bildande av jordlika planeter, superjordar och jätteplaneter genom tillväxt av planetesimaler och stenar och (3) planeters kemiska sammansättning.

- Galaxer (med Oscar Agertz): (1) kosmologiska simulationer av galaxbildning och utveckling, (2) bildande av stjärnor och stjärnhopar i galaxer över kosmisk tid och (3) påverkan av feedback-processer på galaxbildning.

Förutom att arbeta med dessa ämnen kommer doktoranderna att arbeta i en inspirerande miljö vid Lunds observatorium, som för närvarande består av 26 forskare, inklusive postdocs, och 13 doktorander.

Behörighet

Sökande skall ha grundläggande och särskild behörighet för doktorandstudier i astronomi och astrofysik enligt gällande studieplan http://www.naturvetenskap.lu.se/internt/sites/naturvetenskap.lu.se.internt/files/studieplan_astronomi.pdf.
I korthet innebär behörighetskraven att den sökande, när doktorandstudierna påbörjas, skall ha avlagt en examen på avancerad nivå i astronomi, fysik eller motsvarande (se studieplanen för detaljerade uppgifter). Alternativt skall studenten vid påbörjan av studierna har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inom samma områden, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förmåga att tala och skriva engelska flytande är ett krav.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan

Ansökan ska innehåll ett curriculum vitae och en kort redogörelse för den sökandes forskningsintresse. Vidare bör ansökan också ange namn, telefonnummer och e-postadress för två personer som har accepterat att ställa upp som referenspersoner. Observera att referensbrev inte ska sändas i anslutning till ansökan; vi kommer vid behov att kontakta referenspersonerna.

Information om forskarutbildningen finns på: http://home.thep.lu.se/~bijnens/PhD.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2018 efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3236
Kontakt
  • Anders Johansen, professor, 046-2221589, anders@astro.lu.se
  • Oscar Agertz, forskare, 046-2221576, oscar.agertz@astro.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2017-10-23
Sista ansökningsdag 2017-12-01

Tillbaka till lediga jobb