Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Inst för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen är strömningsteknik och innebär exempelvis forskning inom förbränningssystem, multifas interaktion (solid, vätska och gas) och storskaliga beräkningar. Området inkluderar termisk-kemisk konvertering av biomassa i industriella applikationer, sprayförbränning i förbränningsmotorer samt fundamentala processer inom förbränning (multifas) och termisk förgasning.  

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Forskningen består av beräkningsstudier av förbränning och förgasning av fasta bränslen, t.ex. biomassa och kol, samt sprayförbränning under höga insprutningstryck, höga omgivningstemperaturer och höga omgivningstryck vilka är relevanta förhållanden för interna förbränningsmotorer.

I anställningen ingår handledning av masterstudenter och doktorander, undervisning på grundnivå och avancerad nivå, innefattande både grundläggande termo- och fluiddynamik samt avancerade kurser i förbränning och förgasning.

Andra arbetsuppgifter innefattar aktivt sökande av forskningsmedel, samarbete med industri och externa intressenter, samt administration relaterat till ovan nämnda uppgifter.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har

 • avlagt doktorsexamen, eller
 • uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Granskade publikationer och presentationer inom forskningsområdena.
 • Erfarenhet av undervisning.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
 • Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt lokalt kollektivavtal, ”Lokalt kollektivavtal om meriteringsanställning – biträdande universitetslektor”, mellan Lunds universitet, SACO-S, OFR/S och SEKO, daterat 2013-06-26.

Instruktioner för ansökan:
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Befordran till universitetslektor i strömningsteknik
Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor.  Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Progression inom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
 • Förmåga att aktivt och framgångsrikt söka extern finansiering.
 • Förmåga att handleda/biträda i handledning av studenter på olika nivåer.
 • Grundläggande kunskaper i svenska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att handleda doktorander.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3772
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2018-01-26
Sista ansökningsdag 2018-02-16

Wróć do ofert pracy