Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Forskare i medicinsk humaniora med inriktning mot medicin och litteratur

50%

Tidsperiod: 2018-08-20--2019-08-19


Som ett led i uppbyggnaden av Lunds universitets satsning på medicinsk humaniora, en satsning möjliggjord genom donation, utlyses en ettårig tjänst som forskare på 50 % i medicinsk humaniora med inriktning mot medicin och litteratur.

Den som anställs förväntas kunna arbeta självständigt, men också kunna samverka med forskare från ett flertal olika ämnen. Forskaren förväntas delta i och bidra till forskningsmiljön och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen i Lund.

Anställningen innehåller både forskning och undervisning, samt litteraturförmedling och ett visst mått av koordinering. Undervisningen sker på svenska på medicinsk fakultet. Nuvarande lektor i medicinsk humaniora kommer att fungera som forskningsledare för den som anställs. Anställningen är på ett år med eventuell möjlighet till förlängning.

I tjänsten ingår att

• Assistera lektorn i medicinsk humaniora, hjälpa till att bygga upp och bredda forskningsinriktningen och koordinera undervisning

• Bedriva egen forskning inom medicinsk humaniora med inriktning mot medicin och litteratur

• Vara ansvarig för produktionen av en antologi

• Undervisa i litteratur och medicinsk humaniora på universitetets läkarprogram

Kvalifikationer:

Doktorsexamen inom litteraturvetenskap och undervisningserfarenhet inom ämnet krävs, liksom grundläggande högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp.

Särskilt meriterande är erfarenhet inom undervisning i medicinsk humaniora; erfarenhet av litteraturförmedling; utbildning och pedagogisk erfarenhet inom kreativt skrivande; samt arrangemang av utåtriktad verksamhet.

Ansökan ska innehålla följande:

• undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia på doktorsexamen.

• publikationsförteckning

• projektskiss omfattande högst 700 ord över det forskningsprojekt som sökanden avser att bedriva under anställningstiden.

Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes förutsättningar och kompetens att bidra till miljön medicinsk humaniora, både som forskare och lärare.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande pdf-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1352
Kontakt
  • Maria Persson, prefekt, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Katarina Bernhardsson, universitetslektor, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Lena Kandefelt, personalansvarig, http://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-05-28
Sista ansökningsdag 2018-05-30

Wróć do ofert pracy