Lunds universitet, Med fak, Institutionen för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Avdelningen för translationell cancerforskning påbörjar ett spännande forskningsprojekt om anti-stromal terapi vid bukspottskörtelcancer i forskargruppen Cancer and Matrix Remodelling. I detta projekt kommer vi att undersöka effekten av anti-stromal terapi i olika modeller av bukspottkörtelcancer. Mer specifikt tror vi att deaktivering av cancerrelaterade fibroblaster kommer att minska tumörsstyvheten och förbättrad tumörperfusion och läkemedelsupptagning. Vår grupp använder avancerad mikroskopi för att förstå metastatisk progression och vävnadsmodellering, dvs användning av 2-fotonmikroskopi, multispectral optoakustisk tomografi och ultraljud. Doktoranden kommer att studera hur de mikrokemiska tumörmiljömiljöns fysikaliska och kemiska egenskaper påverkar cancerprogressionen och hur detta kan störas för att stödja kemoterapibehandling. Doktoranden ska arbeta i ett tvärvetenskapligt, integrerat förhållningssätt för att genomföra översättningsforskning av hög kvalitet med samarbetspartner världen över.  

Arbetsuppgifter
- Utföra laboratorieanalyserna i projektet
- Metodutveckling för projektet
- Arbete med försöksdjur är ett krav
- Skriva artiklar och publikationer tillsammans med handledarna
- Viss undervisning kan komma att ingå
- Vissa administrativa uppdrag kan komma att ingå
- Deltagande i relevanta seminarier, workshops och konferenser
- Deltaga i doktorandkurser vid avdelningen och fakulteten

Detta projekt inkluderar arbete med försöksdjur.

Kvalifikationer
Den sökande måste vara en mycket begåvad och mycket ambitiös forskare. Den sökande ska ha kunskap och dokumenterad erfarenhet inom laboratoriemedicin i allmänhet och i cancer i synnerhet. Dokumenterad utbildning och erfarenhet av laboratoriedjur är kvalificerande precis som tidigare erfarenhet av grundläggande cellbiologi. Kvalificerande är också kunskap och erfarenhet av fluorescens-konfokalmikroskopi.

Önskvärda meriter
En magisterexamen i naturvetenskap (fysisk eller livsvetenskaplig) är en merit. Kunskap om den extracellulära matrisen och dess sammansättning, tidigare erfarenhet av cellodlingsarbete, transfektionsförfaranden och erfarenhet av virusarbete är också önskvärt. Sökanden ska också vara flytande i språket engelska. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1718
Kontakt
  • Chris Madsen, Biträdande universitetslektor, +46703427662
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-05-21
Sista ansökningsdag 2018-06-04

Wróć do ofert pracy