Lunds Tekniska Högskola, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Forskningsämnet för doktoranden handlar om Massiv multipel-input multipel-output (MIMO)-system, en typ av teknik för trådlös kommunikation som är central för 5G. Mer specifikt, ämnet är implementering av basbandsprocessning för Massiv MIMO, vilket inkluderar metodutveckling för basbandsalgoritmer, beräkningsarkitekturer och motsvarande integrerade elektroniska kretsar.

Arbetsuppgifter
Forskningen sker inom området konstruktion av digitala integrerade kretsar för Massiv MIMO. Mer specifikt ligger fokus på att utnyttja egenskaperna hos Massiv MIMO för att förenkla hårdvaran och därmed reducera effektförbrukningen. Systemprestanda som funktion av hårdvarans kvalitet kommer att undersökas, med hänsyn tagen till praktiska begränsningar och olika användningsfall. Tekniken för digitalt assisterad analog processning kommer att studeras för att bygga förståelse kring hur avancerad CMOS-design kan utnyttjas för att skapa energieffektiva kretsar för bredbandiga signaler. Forskningen består av aktiviteter på såväl system/algoritm-nivå som hårdvara/krets-nivå. Doktoranden kommer arbeta tillsammans med seniora forskare, postdocs och andra doktorander, i ett samarbetsprojekt med Ericsson.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik, teknisk nanovetenskap eller informations- och kommunikationsteknik.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Ha erfarenhet av design och implementering av digitala integrerade kretsar.
 • Goda kunskaper inom trådlös kommunikation och särskilt massiva MIMO-system.
 • God förståelse av digital signalbehandling för trådlös kommunikation.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kurser, examensarbete och erfarenhet av design av integrerade kretsar.
 • Erfarenhet av design och implementering av digital basbandsprocessning för trådlösa system.
 • Erfarenhet av CAD-system för digitala integrerade kretsar.
 • Kunskaper om arkitekturer och kretsar för analoga sändare och mottagare är fördelaktiga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1998:80).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2429
Kontakt
 • Liang Liu, Liang.Liu@eit.lth.se
 • Ove Edfors, ove.edfors@eit.lth.se
 • Liesbet van Der Perre, liesbet.van_der_perre@eit.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-07-02
Sista ansökningsdag 2018-08-15

Wróć do ofert pracy