Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning
En anställning som universitetslektor i rekonstruktiv plastikkirurgi tillsvidare. Anställningen är placerad tillsvidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och förenad med anställning som specialistläkare/överläkare.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst forskning men också undervisning och klinisk verksamhet samt medverkan i de ledningsuppdrag som finns inom medicinska fakulteten. Anställningen innefattar forskning och undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, vilket förutsätter goda kunskaper inom ämnesområdet. Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som universitetslektor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt representera ämnet nationellt och internationellt.

Inom plastikkirurgi är det synnerligen viktigt med tillräckligt stor kirurgisk erfarenhet för att upprätthålla kvalitéten i operationsresultaten.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. 

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning).

Enligt socialstyrelsen fordras att man har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska för att få svensk läkarlegitimation.

Den sökande ska vara specialistkompetent i plastikkirurgi.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet men också goda operationsfärdigheter.

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare. Vidare är förmåga att attrahera nationella och/eller internationella anslag meriterande. Pågående nationellt och internationellt forskningssamarbete inom klinisk behandlingsforskning kommer att tillmätas stor betydelse. Pedagogisk skicklighet ska ha visats såväl inom undervisning som inom handledning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Vikt kommer att fästas vid förmåga att handleda doktorander och administrativ skicklighet.

Hänsyn kommer också tas till visad förmåga till ledarskap, samarbetsförmåga samt till visad förmåga att interagera med det omgivande samhälle. 

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning. 

Övrig information
Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning. Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: +46-46-2228084, e-post: erik.renstrom@med.lu.se och prefekt Patrik Midlöv, telefon +4640391363, e-post: patrik.midlov@med.lu.se
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel +46 46-222 71 11, e-post: Helene.Berggren@med.lu.se  

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden. 

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2019-08-20. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/2671
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-05-22
Sista ansökningsdag 2019-08-20

Wróć do ofert pracy