Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Statistiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Statistiska institutionen vid Lunds universitet sysselsätter cirka 15 forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen bedriver forskning i finansiell statistik, multivariat analys, tillämpad forskning inom samhällsvetenskap och stokastiska modeller och beräkningsstatistik. Mer information finns på institutionens hemsida: http://www.stat.lu.se/en/research.

Institutionen utlyser en doktorandtjänst i statistik. Inriktning av tjänsten kommer att beslutas utifrån den sökandes samt institutionens kompetensområde, se även länken ovan.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt slutförandet av kursarbetet och skrivandet av en doktorsavhandling. Anställning som doktorand förnyas årligen och den totala anställningsperioden får inte överstiga 4 års heltidsstudier.

I begränsad omfattning får anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid. Om institutionstjänstgöring utförs i tjänsten förlängs anställningens längd med motsvarande omfattning.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

(Högskoleförordningen 7 kap, 39 §)

Behörig att antas till forskarutbildning i statistik är den som uppfyller krav på grundläggande behörighet, samt har

 • fullgjort minst 90 högskolepoäng i ämnet statistik varav minst 15 högskolepoäng självständigt arbete, eller
 • fullgjort 60 högskolepoäng i ämnet statistik på avancerad nivå.
 • Kravet på särskild behörighet kan även bedömas vara uppfyllt om den sökande har, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga krav

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Urvalsprocessen tar i första hand hänsyn till sökandens kompetens inom statistik, bedömning av sökandens förmåga att bedriva en självständig forskning och vilja att kommunicera med forskare inom olika discipliner. Kunskaper om avancerade algoritmiska metoder för statistiska beräkningar anses vara meriterande. Särskild tonvikt läggs på kvaliteten på kandidatens masteruppsats eller andra forskningsrapporter.

Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bifogade handlingar och en eventuell intervju.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmågan som behövs för att klara forskarutbildningen.

Ansökningsförfarande

Till ansökan ska bifogas:

 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen.
 • Curriculum Vitae.
 • Betyg och examensbevis.
 • Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
 • I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.
 • Minst två referenser.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 (Högskoleförordningen 5 kap). 

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3044
Kontakt
 • Krzysztof Nowicki, prefekt, 046-222 89 18, krzysztof.nowicki@stat.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-09-12
Sista ansökningsdag 2018-09-26

Wróć do ofert pracy