Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är som trippelackrediterad en av världens främsta handelshögskolor. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning och ger bland annat fyra utbildningsprogram på grundnivå och 13 magister- och masterprogram. Ekonomihögskolan samverkar med företag och myndigheter i regionen och på fakultetens sex institutioner och fem forskningscentra bedrivs forskning i världsklass. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar ständigt med att utveckla vår ställning som en attraktiv arbetsgivare.

Postdoktor i ekonomisk historia/ demografi

Ekonomisk-historiska institutionen utlyser en anställning som postdoktor. Anställningen är på två år med start 1 januari 2019 eller efter överenskommelse. Innehavaren kommer att vara knuten till Centrum för ekonomisk demografi.

Ämnesområde

Ekonomisk historia/historisk demografi

Arbetsuppgifter

Postdoktorn ska bedriva forskning inom forskningsprogrammet Landskrona Population Study, särskilt inom området demografisk analys av longitudinella individdata under perioden 1900-2010. Forskningsprogrammet baseras på socioekonomiska och demografiska mikrodata med information om olika demografiska utfall, yrke och inkomst för ca 350 000 unika individer i Landskrona och omgivande landsbygd.  

Sökanden måste självständigt kunna utföra och framgångsrikt slutföra forskning. I arbetsuppgifterna ingår att genomföra empiriska analyser (databashantering, statistisk analys, mm) av olika demografiska processer (hälsa och dödlighet, kön och familj, socioekonomisk stratifiering och rörlighet) och att sammanställa resultat i form av forskningsrapporter och vetenskapliga publikationer. Innehavaren av anställningen förväntas också delta i centrets olika aktiviteter såsom seminarier och workshops. I arbetsuppgifterna kan även ingå en begränsad mängd (max 20%) undervisning och/eller handledning av kandidat- och magisteruppsatser.

En industristads uppgång och fall: Landskrona befolkningsstudie

Forskningsprogrammets mål är att studera långsiktiga ekonomisk-demografiska processer kopplade till industrialisering, modern ekonomisk tillväxt och den genomgripande samhällsomvandling som ägde rum under 1900-talet. Den här omvandlingen har totalt förändrat levnadsvillkoren för människor i hela den industrialiserade världen inte bara vad gäller näring, konsumtion och livskvalitet i stort, utan också genom att genomgripande förändra de demografiska betingelserna som formar vårt vardagliga liv. De stora linjerna i denna utveckling är kända från forskning på makronivån men vi vet fortfarande väldigt lite om hur omvandlingen såg ut på mikronivån, vilket är av stor betydelse för att förstå och kunna förklara utvecklingen. Inom Landskrona Population Study (LPS) kommer vi att studera dessa fundamentala ekonomiska och demografiska förändringar i Sverige genom att fokusera på en industristad som upplevt hela omvandlingen. LPS baseras på en unik databas, Skånes ekonomisk-demografiska databas, som innehåller ekonomiska och demografiska longitudinella data på individnivå för hela 1900-talet (ca 350,000 individer). Studien behandlar fyra fundamentala och sammankopplade ekonomisk-demografiska processer: (1) Ojämlikhet i hälsa och dödlighet, (2) Förändrade familjemönster och könsrelationer, (3) Social och ekonomisk rörlighet, and (4) Invandring och integration.

Ytterligare information kan fås av projektledaren professor Martin Dribe, martin.dribe@ekh.lu.se

Behörighet

Den är kvalificerad för anställningen som innehar en doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i ekonomisk historia eller närstående disciplin (t.ex. nationalekonomi, sociologi, ekonomisk geografi, historia), som inte är äldre än tre år (om inte sökanden har varit föräldraledig eller ledighet på grund av sjukdom). Ansökningar kommer även att accepteras från personer som ännu inte har avslutat sin doktorsexamen, men detta villkor måste vara fullföljt vid tiden för anställning.

Bedömningskriterier

Vetenskaplig skicklighet är det viktigaste kravet för anställningen.

Sökanden ska vara kompetent och erfaren nog att kunna bedriva självständig forskning med hjälp av ekonometriska och demografiska metoder. Erfarenhet av arbete med historiska befolkningsdatabaser är meriterande.

För anställning ska den sökande ha uppvisat en hög grad av vetenskaplig kompetens som visar sig i kvaliteten på doktorsavhandlingen och andra publikationer. Dokumenterade kunskaper och erfarenhet av kvantitativ bearbetning av mikrodata är ett krav. Inom programmet används främst STATA och goda kunskaper och erfarenhet av detta program är en merit. Sökanden ska även ha förmåga att skapa egna forskningsnätverk och skriva akademiska uppsatser samt ha god kommunikationsförmåga, vara punktlig, visa prov på god samarbetsförmåga och vara villig att interagera med studenter samt att aktivt delta i gemensamma aktiviteter vid Centrum för ekonomisk demografi.

Utöver ovanstående kommer följande kriterier att tillämpas vid bedömningen av de sökande:

 • internationell erfarenhet
 • övriga resultat och utmärkelser som intygar den sökandes skicklighet som forskare
 • förmåga att engagera och informera samhället om sin forskning

I bedömningen kommer personliga egenskaper såsom förmågan att arbeta självständigt, viljan att samarbeta och kommunikativ förmåga beaktas.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, ”Avtal som tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-for-adjungerad-larare2/).

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla:

 1. Följebrev
 2. Meritförteckning
 3. Forskningsplan, där den sökande presenterar sina egna idéer om vilken forskning som ska bedrivas.
 4. Publikationslista
 5. Referenser, intyg, etc.

 

Lunds universitet har ambitionen att främja jämställdheten och vi uppmuntrar både män och kvinnor att söka denna postdoktoranställning.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3129
Kontakt
 • Martin Dribe, professor, +46462224677, martin.dribe@ekh.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-10-02
Sista ansökningsdag 2018-11-15

Wróć do ofert pracy