Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Projektbeskrivning

De flesta fågelarter flyger med muskeldriven aktiv flykt, vilket ger dem stor rörlighet som t ex möjliggör effektivt habitatutnyttjande och långdistasflyttning. Flygkostnaden (effektförbrukning) bestämmer hur långt fåglarna kan flyga på en given mängd energi och kan teoretiskt beskrivas med hjälp av en mekanisk modell. Modellen resulterar i en U-formad funktion mellan effekt och hastighet. Tills helt igen har det varit svårt att mäta mekanisk effekt hos flygande djur och därigenom testa giltigheten hos den mekaniska modellen. Att utvärdera flygmekanikmodellen är av stort intresse eftersom den används i andra modeller som rör flyg- och flyttningsstrategier hos fåglar. Genom att använda högastighetskameror för kinematiska studier av kroppens och vingarnas rörelser är det möjligt att bestämma flygkostnaden, liksom det är möjligt att mäta den kinetiska energin som en fågel tillför luften genom flaxandet genom mätningar av luftens rörelser bakom djuren.

Arbetsuppgifter

I detta doktorandprojekt kommer olika metoder att bestämma flygeffekten att användas, för att testa dels hur den varierar med flyghastighet och dels hur den varierar mellan arter av olika storlek och form, samt inom individen vid olika massor. Det övergripande målet är att utvärdera giltigheten av flygmekanikmodeller och flyktens effektivitet (verkningsgrad) med speciellt fokus på fåglar. Studierna kommer i huvudsak att bedrivas vid Lunds Univiersitets vindtunnelanläggning för djurstudier, en unik anläggning utrustad med modern utrustning som lämpar sig väl för den planerade forskningen.

Kvalifikationer

Den sökande skall ha magisterexamen, eller motsvarande, inom ett biologiskt ämne som ekologi, zoologi eller funktionell morfologi, eller alternativt inom ett ingenjörsämne som flygteknik, strömingslära eller mekanik. Såväl teoretiska färdigheter i matematik/fysik som praktiska färdigheter att planera och genomföra experiment värderas högt. Dokumenterade färdigheter i programmering är ett krav. Meriterande egenskaper är förmåga till självständigt arbete, att ha en kreativ problemlösande förmåga, och att vara självgående och att ha stort tålamod. Att kunna läsa och skriva akademiska texter på engelska är ett krav. Körkort för bil är ett krav.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4220
Kontakt
  • Elin Johansson, personaladministratör, +46 46 222 79 21
  • Anders Hedenström, professor, + 46 46 222 41 42, anders.hedenstrom@biol.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-13
Sista ansökningsdag 2019-03-10

Wróć do ofert pracy